„Lietuvos geležinkeliai” nie wywiązują się ze zobowiązań wobec osób niepełnosprawnych


Fot. ELTA/Marius Morkevičius
Minister komunikacji Jarosław Narkiewicz zapowiada, że do grudnia bieżącego roku sporządzony zostanie konkretny plan działań mających zapewnić osobom niepełnosprawnym bezproblemowe podróżowanie pociągami. Państwowa spółka „Lietuvos geležinkeliai” w ciągu 12 lat nie zrealizowała połowy działań mających ułatwić osobom niepełnosprawnym podróżowanie koleją. Realizacja podjętych przez Litwę zobowiązań w tej sprawie omawiana była we czwartek, 10 października, w komisji sejmowej.

„Uzgodniliśmy, że do grudnia przedstawimy plan działań, zakładający realizację podjętych zobowiązań” – we czwartek, 10 października, podczas nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Praw Osób Niepełnosprawnych zapowiedział minister komunikacji Jarosław Narkiewicz.  

W 2007 roku został zatwierdzony regulamin Unii Europejskiej, który zobowiązuje państwa unijne do dostosowania podróży koleją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tymczasem w ciągu 12 lat przedsiębiorstwo państwowe „Lietuvos geležinkeliai” zrealizowało tylko połowę zaplanowanych działań, mających zapewnić osobom niepełnosprawnym bezproblemowe podróżowanie koleją.

Według danych przedstawionych komisji sejmowej przez „Lietuvos geležinkeliai”, obecnie do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane są 23 pociągi, 9 wagonów i 55 stacji, urządzonych jest 11 podnośników i 3 windy. W tym roku rozpoczęły się szkolenia pracowników, którzy mogliby pomagać osobom niepełnosprawnym.  

Do potrzeb niepełnosprawnych ma być dostosowanych jeszcze 21 pociągów, 61 stacji, mają być zamontowane jeden podnośnik, 3 windy oraz zbudowane 33 wiadukty i tunele dla pieszych.  

Spośród 48 stacji jedynie na 11 osoba siedząca na wózku może samodzielnie podjechać do kas i kupić bilet, tylko 4 poczekalnie dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety dostosowane do potrzeb takich osób ma 26 stacji, natomiast możliwość wezwania pomocy – jedynie 2.  

Przedsiębiorstwo „Lietuvos geležinkeliai” zwróciło się do rządu z prośbą o przedłużenie do końca 2024 roku terminu wykonania unijnego zobowiązania dotyczącego dostosowania pociągów i peronów do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Jeżeli termin ten nie zostanie przedłużony, przedsiębiorstwo będzie musiało w najbliższym czasie nabyć 32 pociągi z wagonami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, co kosztowałoby prawie 450 mln euro i mocno by nadwyrężyło budżet spółki. Ogromnych inwestycji wymaga również odnowienie peronów na stacjach kolejowych, których na Litwie jest ponad 100.  

Rząd, który w tym tygodniu omawiał zastosowanie przedłużenie terminu w tej sprawie, odłożył podjęcie decyzji do czasu, aż zostanie sporządzony plan konkretnych działań. Oprócz tego, w tej kwestii potrzebna jest zgoda sejmu.  

Zatwierdzony w 2007 roku regulamin Unii Europejskiej zobowiązujący państwa unijne do dostosowania podróży koleją do potrzeb osób niepełnosprawnych zakłada również dostosowanie systemu informacji w pociągach do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową.     

Na podstawie: bns.lt