Liczba parlamentarzystów bez zmian


Sala posiedzeń Sejmu RL, fot. wilnoteka.lt
Merowi Samorządu Miasta Wilna Artūrasowi Zuokasowi nie udało się wprowadzić nowych zmian co do liczby posłów w Sejmie RL. Polityk chciał zorganizować referendum, które miało się odbyć równolegle z październikowymi wyborami do sejmu.
Społeczna grupa „Tak dla odrodzenia Sejmu” miała zamiar przez trzy miesiące zebrać 300 tys. podpisów w celu zorganizowania referendum w sprawie zmniejszenia liczby posłów do Sejmu LR.

Obecnie w sejmie pracuje 141 parlamentarzystów. Gdyby referendum się powiodło, liczba ta zostałaby zmniejszona do 101. Planowano również ograniczyć liczbę lat pracy w sejmie, a polityk mógłby mieć mandat poselski tylko dwie kadencje.  

Podczas akcji zbierania podpisów uzyskano mniej niż połowę wymaganych podpisów. Zdaniem A. Zuokasa w obecnej sytuacji nie ma możliwości zebrania wymaganych 300 tys. podpisów. „Problem polega na tym, że w małych miejscowościach ludzie rzadko posługują się dowodem osobistym, częściej używają legitymacji emeryta” - mówił mer.

Mimo niepowodzenia A. Zuokas jest zadowolony z wyników pracy. Chociaż pomysłu nie udało się urzeczywistnić, to - zdaniem polityka - cieszył się on dużym poparciem ludzi.  

Na podstawie: lzinios.lt, ekspertai.eu