„Lekcje w Mackiewiczówce”


Fot. na podstawie facebook.com
18 maja 2022 r. o godz. 10.00 w domu Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze odbędzie się inauguracja projektu: „Lekcje w Mackiewiczówce”.
Wykład poświęcony życiu i twórczości Józefa Mackiewicza wygłosi dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Zapraszamy również na wykład otwarty dr hab. Sławomira Cenckiewicza, który odbędzie się w ramach Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim 19 maja o godz. 13.00 (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, Sala Adama Mickiewicza – 119).

Sławomir Ryszard Cenckiewicz – polski historyk czasów najnowszych, doktor habilitowany nauk humanistycznych (2011), publicysta. Od 2016 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, w skład którego wchodzi m.in. Centralne Archiwum Wojskowe, w latach 2016–2021 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

W ramach działalności naukowej zajmuje się badaniami historii służb specjalnych państwa polskiego od 1944 roku do dziś, ich wpływu na społeczeństwo, gospodarkę i na państwo polskie po 1944 roku. Zajmuje się także historią najnowszą Polaków poza Polską – polską emigracją polityczną, Polonią w USA, historią opozycji antykomunistycznej w okresie Polski ludowej.

Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Publikował m.in. na łamach pism i periodyków „Arcana”, „Niepodległość” (Nowy Jork-Londyn-Warszawa), „Biuletyn IPN”, „Pamięć i Sprawiedliwość” (Warszawa), „Dzieje Najnowsze” (Warszawa), „Orzeł Biały” (Londyn), „Wprost” i „Tygodnik Solidarność”, „Rzeczpospolita”, „Christianitas” i „Gazeta Wyborcza”. Publikował w miesięczniku „Uważam Rze” i do stycznia 2013 w jego tematycznym miesięczniku „Uważam Rze Historia”, a potem został redaktorem i publicystą miesięcznika „Historia Do Rzeczy".

Organizator: Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie; Partnerzy: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja Wileńszczyzna.

Więcej o projekcie „Lekcje w Mackiewiczówce”

„Lekcje w Mackiewiczówce”
Dom Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze
18 maja 2022 r., godz. 10.00 

Data: 
18.05.2022 - 10:00