Lekcje patriotyzmu z Przystankiem Historia


Fot. wilnoteka.lt
Przy okazji konferencji naukowej „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku” organizowanej przez Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej polscy badacze i historycy zorganizowali cykl lekcji dla uczniów polskich szkół w Wilnie. Dotyczyły one tematyki odzyskania przez Polskę niepodległości, patriotyzmu, symboli narodowych. Prowadzący to specjaliści różnych dziedzin, dzięki czemu przedstawili tematy z różnych punktów widzenia.

„Lekcje zazwyczaj są w szkołach oddzielane i nie jest to dobry pomysł, natomiast w systemie szkolnym czasami nie ma innej możliwości. Więc jeżeli już mamy szansę na takie warsztaty, które zbierają dzieci z różnych stron świata, ale Polaków, to wtedy można te dwie opcje wykorzystać, stąd ten pomysł, żeby to był dwugłos, żeby pokazać literaturę polską w perspektywie historycznej, a historię w literaturze” – mówi dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jedna z autorek i prowadzących lekcje. Jako specjalistka od języka polskiego podczas lekcji w Wilnie opowiedziała uczniom o polskiej poezji wojennej i legionowej, analizując „Rotę” i inne wiersze o tematyce patriotycznej.

„Bez znajomości historii nie możemy zrozumieć naszej literatury” – powiedziała uczniom na wstępie. Z tego względu na lekcji obecny było również historyk prof. Tadeusz Wolsza z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk z Warszawy, który opowiedział o drodze Polski do odzyskania niepodległości.

„Idea polega na tym, że organizujemy te lekcje w takich miejscach, w których zorganizowany jest Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej. I jeżeli tylko potrafimy coś takiego zorganizować i jest zainteresowanie w tym miejscu, do którego przyjeżdżamy, jest polska młodzież, która chciałaby uczestniczyć, to natychmiast takie zajęcia organizujemy” – powiedział w rozmowie z Wilnoteką prof. T. Wolsza.

Lekcje mają już swoją tradycję, organizowane są od 3 lat. Po raz pierwszy przeprowadzono je w polskich szkołach przy Ambasadzie RP i Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. Następnie przyszła kolej na Wilno i Londyn, a w najbliższym czasie planowane są także takie same warsztaty w Gruzji.  

W wileńskim programie lekcji znalazły się dwa typy zajęć: pierwsze, dla dzieci z klas 1–3, dotyczyły polskich symboli narodowych, o których prowadzący rozmawiali z dziećmi, wykorzystując baśnie i legendy. Dla starszych uczniów przygotowano lekcję dotyczącą niepodległości w polskiej poezji wojennej i legionowej. Rozmowa o literaturze stała się okazją nie tylko do przybliżenia ważnych wydarzeń i postaci z historii Polski, lecz także do mówienia o znaczeniu pojęć takich jak niepodległość, patriotyzm czy ojczyzna.

Prowadzący zajęcia przekonywali, że ojczyznę można rozumieć jako rodziny dom. Ta metafora może być szczególnie bliska dla uczniów i rodzin, którzy z różnych przyczyn mieszkają poza granicami Polski. „Bez względu na to, czy to są dzieci emigracji zarobkowej w Londynie, z którymi prowadziliśmy lekcje, czy to są dzieci w Wilnie, one wszystkie bardzo pięknie o tym mówią” – powiedziała. D. Jastrzębska-Golonka.  Zdjęcia i montaż: Mateusz Mozyro