Landwarów - dzielnicą Wilna?


Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie, fot. wilnoteka.lt
Członek Związku Ojczyzny - Litewskich Chrześcijańskich Demokratów Paulius Saudargas proponuje przeniesienie Landwarowa z Samorządu Rejonu Trockiego do Samorządu Miasta Wilna. Zdaniem parlamentarzysty, taką prośbę złożyli sami landwarowianie (P. Saudargas przypomina, że w 2002 roku zostało zebrane około 3 tys. podpisów, co stanowi czwartą część wszystkich mieszkańców miasta), wyraża też na nią zgodę Samorząd Miasta Wilna. Mimo że taka propozycja niesie za sobą szereg pozytywnych zmian w życiu landwarowian, nie wykluczone, że może wiązać się z problemem finansowania.
Jak twierdzi P. Sudargas, około 80 proc. landwarowian pracuje w Wilnie, jednak ich podatek dochodowy jest doliczany do budżetu Samorządu Rejonu Trockiego, którego środki nie są należycie przydzielane na potrzeby Landwarowa.  Zdaniem parlamentarzysty, niedokładne planowanie wydatków przyczynia się do wieloletnich zaniedbań w zakresie remontów ulic, niedostatecznego zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, wzrostu poziomu przestępczości, odsetka osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. To raczej źle wływa na wizeruek Landwarowa.

P. Saudargas uważa, że owe socjalne i ekonomiczne problemy mogłoby zostać rozwiązane za sprawą przyłączenia Landwarowa do Wilna. Jednym z pozytywnych skutków takiej propozycji byłoby przyłączenie go do stolicy. "Obecnie mieszkańcy Landwarowa korzystają z usług prywatnych przewoźników, ale jeśli Landwarów zostanie przyłączony do Wilna, pojawiłaby się możliwość przyłączenia tego miasta do sieci transportu publicznego Wilna. Korzystający z mikrobusów landwarowianie płaciliby niższą cenę za przejazdy, a i same autobusy kursowałyby częściej" - tłumaczył Saudargas.

Parlamentarzysta tłumaczy, że warto też przyłączyć Landwarów do wileńskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. W taki sposób obniży się cena, jaką mieszkańcy będą płacić za wodę pitną i oczyszczanie ścieków. "Efektownie i rozsądnie kierując budżetem Samorządu Miasta Wilna, którego dochody wzrosłyby dzięki doliczanym do budżetu podatkom landwarowian, można byłoby ulepszyć i rozbudować obecną infrastrukturę miasta" - mówił Paulius Saudargas.

Jak podają media litewskie, zdaniem posłów AWPL propozycja Pauliusa Saudargasa jest decyzją polityczną, która może być niekorzystna dla mniejszości narodowych na Litwie. Leonard Talmont uważa, że skutek tej decyzji będzie taki, jak w przypadku przyłączenia dwóch dzielnic wyborczych do święciańsko-malackiego okręgu wyborczego. Innymi słowy, należy oczekiwać osłabienia wpływu mniejszości narodowych w rejonie trockim.

Na podstawie: BNS, Delfi.lt

Komentarze

#1 - W jakich jeszcze polskich

- W jakich jeszcze polskich miastach nie ma rozplenionej zarazy rezimu Tuskolepa?
- W Wilnie i Lwowie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.