Łączymy się w smutku z Rodziną Narkiewiczów...

"Można odejść na zawsze,
by stale być blisko..."
                                                             
 Ks. J. Twardowski
Wyrazy najgłębszego współczucia i otuchy
w tych trudnych chwilach 
po stracie

OJCA

Jarosławowi, Tadeuszowi i Krzysztofowi

oraz całej Rodzinie Narkiewiczów
 
składa
Zespół Wilnoteki