Kwesta na rzecz Rossy


Fot.rossa.lt
Na cmentarzu na Rossie trwa pięciodniowa kwesta na rzecz odnowienia nagrobków. Jak co roku, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą we współpracy z harcerzami, polską młodzieżą patriotyczną oraz uczniami z wileńskich szkół kwestuje koło głównego wejścia na najstarszą wileńską nekropolię.

Społeczny Komitetu Opieki nad Starą Rossą w tym roku planuje odnowić kilkanaście pomników, m.in. Aleksandry i Władysława Likszów, Kazimierza Borysewicza, grobowca rodzinnego Sakowiczów, grobowca Matyldy i Władysława Paszkowskich. Część pieniędzy przeznaczy na odnowienie nagrobków na Cmentarzu Bernardyńskim. |

Kwesty na Rossie organizowane są kilka razy w roku – na święta majowe, na Boże Ciało, w Dniu Wojska Polskiego i w dniu Wszystkich Świętych. Na odnowę pomników w tym roku Komitet planuje przeznaczyć 30 tys. euro. Pieniądze te zostały zebrane w czasie kwesty na warszawskich Powązkach, część pochodzi ze sprzedaży cegiełek na rzecz Rossy.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zachęca do złożenia ofiar tych, którzy zwiedzają Wilno na Majówkę, przekazania pieniędzy na konto Komitetu lub nabycia cegiełek (koszt jednej – 4 euro lub 15 złotych). Zwracać się do wileńskich przewodników: członkini SKOnSR Tereni Dzikiewicz (+370 603 44257 / ariana168@gmail.com), kramarza Franciszka Rutkowskiego ( stoisko koło Starej Rossy). Cegiełki można także nabyć od poniedziałku do piątku od 8.30 do 19.00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76). Kwesta na Rossie potrwa do 5 maja.

Cmentarz na Rossie został założony w 1801 roku. Tworzą go: Stara Rossa, Nowa Rossa i Cmentarzyk Wojskowy z mauzoleum Matki i Serca Syna. Ogólna powierzchnia terytorium cmentarza wynosi 10,8 ha. Cmentarz na Rossie w 1965 roku zamknięto dla pochówków, a w 1969 roku wpisano do rejestru zabytków narodowych Litwy, podlegających ochronie państwa. Dokonano wtedy inwentaryzacji nagrobków, pomników, grobowców. Ogółem na Rossie jest ich około 26 tys., a w starej części cmentarza - około 13 tys.

Na Rossie leżą między innymi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki, a także wielu innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Na podstawie: rossa.lt, inf.wł