Kult Bożego Miłosierdzia – z Wilna na cały świat


Obraz „Jezu, ufam Tobie”, fot. wilnoteka.lt
Pierwsza niedziela po Wielkanocy w Kościele katolickim jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jest to święto ustanowione w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Kult Bożego Miłosierdzia zrodził się w Wilnie, a na świecie rozpowszechnił się m.in. dzięki wileńskim Polakom. „Wierni – Polacy wykonali olbrzymie dzieło, którego żaden inny naród nie mógłby wykonać – to właśnie Polacy przekazali światu przesłanie, które za pośrednictwem s. Faustyny przekazał Jezus” – przyznaje ks. Vaidas Vaišvilas, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie.
Apostołką Bożego Miłosierdzia była s. Faustyna Kowalska (1905–1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W 1933 roku w Wilnie poznała ks. Michała Sopoćkę, który był spowiednikiem sióstr jej zgromadzenia zakonnego. Opowiedziała mu o swoich wizjach i objawieniach dotyczących szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego. Z polecenia spowiednika zaczęła prowadzić szczegółowy zapis swoich przeżyć, znany potem jako „Dzienniczek”, zanotowała też Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Staraniem ks. Sopoćki według wskazówek s. Faustyny wileński malarz Eugeniusz Kazimirowski namalował obraz Jezusa Miłosiernego, który po raz pierwszy został wystawiony w 1935 roku w krużgankach Ostrej Bramy. 

Ks. Michał Sopoćko podjął zabiegi u władz kościelnych o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego. Opracowywał teologiczne i liturgiczne podstawy tego kultu. Uczestniczył w tworzeniu nowego zgromadzenia zakonnego, mającego na celu jego szerzenie. Początki nie były jednak łatwe. Wizje s. Faustyny nie znalazły zrozumienia władz kościelnych, obraz zaś był przenoszony ze świątyni do świątyni. Jak mówi ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii Ducha Świętego w Wilnie, w 1959 roku Watykan zabronił nawet szerzenia kultu.Kościół Ducha Świętego w Wilnie jest tym miejscem, gdzie po II wojnie światowej odrodził się i zaczął się rozpowszechniać wśród wiernych kult Miłosierdzia Bożego. Pracujący w tej świątyni księża wprowadzili codzienne odmawianie o godz. 15.00 Koronki do Miłosierdzia Bożego, organizowali też Tygodnie Miłosierdzia Bożego.W 1993 roku przed obrazem Jezusa Miłosiernego w kościele Ducha Świętego modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II, największy promotor Miłosierdzia Bożego, który wyprowadził ten kult z Wilna i Krakowa na cały świat. Spotkał się wówczas w tej świątyni z mieszkającymi w Wilnie rodakami, chociaż początkowo w programie wizyty duszpasterskiej na Litwie spotkanie z Polakami nie było przewidziane.Litwini początkowo nie przyjmowali kultu Miłosierdzia Bożego – dwa promienie wychodzące z serca Pana Jezusa kojarzyły się niektórym z polskimi barwami narodowymi. Popularyzacja kultu skłoniła jednak metropolitę wileńskiego kard. Audrysa Juozasa Bačkisa do konsekrowania w znajdującym się przy tej samej ulicy Dominikańskiej małym kościółku św. Trójcy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i – wbrew protestom Polaków – przeniesienia tam cudownego wizerunku Jezusa Miłosiernego.

Obecnie w kościele Ducha Świętego jest wierna kopia obrazu wykonana przez konserwatorkę dzieł sztuki Edytę Hankowską-Czerwińską, która w 2003 roku przeprowadziła konserwację oryginału. Nadal codziennie o godz. 15.00 przed obrazem odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.Jak mówi ks. Tadeusz Jasiński, obecnie kult Miłosierdzia Bożego na Litwie bardzo się rozwija, w wielu kościołach są obrazy Jezusa Miłosiernego. Potwierdza to ks. Vaidas Vaišvilas, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Do świątyni przybywają pielgrzymi z całego świata, w tym z Polski. Świadczą o tym m.in. wota ofiarowane przez wiernych, którzy doznali łaski uzdrowienia, doczekali potomstwa.

Dzięki pielgrzymom, jak również transmisjom mszy św. realizowanym przez media katolickie na Litwie oraz we Francji i USA, wierni na całym świecie poznają Wilno jako kolebkę kultu Miłosierdzia Bożego. W rozmowie z Wilnoteką ks. Vaidas Vaišvilas przyznał, że to właśnie Polacy przyczynili się do rozpowszechnienia tego kultu.

 

Świątynia Miłosierdzia Bożego jest otwarta przez całą dobę. Jest to jedyny kościół na Litwie, do którego można wejść o dowolnej porze dnia i nocy. Jak mówi ks. Vaidas Vaišvilas, w życiu człowieka zdarzają się różne trudne sytuacje, kiedy potrzebuje wyciszenia, modlitwy, dlatego tak ważne jest, żeby w razie potrzeby mógł tu przyjść.

W sobotę, 7 kwietnia o godz. 21.00 z Ostrej Bramy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przejdzie procesja – Ekumeniczna Droga Światła. W niedzielę, 8 kwietnia w Sanktuarium odbędą się uroczystości kończące tegoroczny Tydzień Miłosierdzia. O godz. 16.00 nabożeństwo w języku polskim będzie celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Arūnas Poniškaitis.

Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz