A. Kubilius: rozważamy dopuszczenie dwujęzycznych napisów


Litwa rozważa możliwość dopuszczenia dwujęzycznych napisów nazw miejscowości lub ulic. Tak w pismie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy Thomasa Hammarberga napisał premier Litwy Andrius Kubilius.
"Rozważamy możliwość i potrzebę zmiany ustawodawstwa kraju w sprawie prawa mniejszości narodowych do używania języka mniejszości w dwujęzycznych napisach, takich jak nazwy ulic bądź miejscowości" - oświadczył w liście premier, który został opublikowany na stronie internetowej komisarza.

Szef rządu litewskiego w odpowiedzi na pytanie skierowane przez komisarza, zwrócił także uwagę na opracowany projekt ustawy, która pozwoliłaby na pisanie nazwisk w oryginale na podstawie alfabetu łacińskiego.

Jednak pozostaje wątpliwość, czy takie przepisy są zgodne z Konstytucją- zatem rozważa się po przyjęciu tej ustawy wystosowanie odwołania do Sądu Konstytucyjnego Litwy.

O nazwiska w oryginale i dwujęzyczne napisy już przez długi czas walczy społeczność polska, zamieszkująca  Litwę.