Kto zostanie laureatem Nagrody św. Krzysztofa 2019?


Fot. Saulius Žiūra
Pod koniec roku Wilno tradycyjnie przygotowuje się do wręczania zaszczytnej Nagrody św. Krzysztofa, która przyznawana jest za zasługi dla miasta i wilnian, rozsławianie imienia stolicy na Litwie i w świecie. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy miasta. Przyjmowanie zgłoszeń – do 11 grudnia.

Tradycyjnie nagrody przyznawane są za dokonania w dziedzinie nauki, biznesu, kultury, sztuki, oświaty, sportu, prawa, architektury, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia, medycyny, kształtowania wizerunku Wilna, rozwoju turystyki, jednakowoż mieszkańcy mogą również sami określić nominację wybranego przez siebie kandydata.

Podczas zgłaszania kandydata należy wymienić jego znaczące zasługi dla Wilna i mieszkańców miasta w 2019 roku. Ważna jest też krótka i konkretna prezentacja osobowości, wskazanie nominacji oraz obiektywne uzasadnienie, dlaczego ten akurat kandydat godzien jest otrzymać statuetkę św. Krzysztofa – patrona Wilna.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać organizacje i instytucje oraz osoby prywatne. Spośród nadesłanych kandydatur kapituła wybiera maksymalnie dziesięciu laureatów, którzy otrzymują wyróżnienie z rąk mera Wilna.  

W ostatnich latach ukształtowała się piękna tradycja – wręczania statuetek św. Krzysztofa w dniu urodzin Wilna, który obchodzony jest 25 stycznia na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Wilnie w liście wielkiego księcia litewskiego Giedymina z 25 stycznia 1323 roku.

Kandydatury będą przyjmowane do 11 grudnia br. (włącznie) na www.vilnius.lt/kristoforai, drogą pocztową (Wydział Kultury Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, sekretariat Nagrody św. Krzysztofa (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius, Apdovanojimų Šv. Kristoforo statulėlėmis sekretoriatui, al. Konstitucijos 3, LT-09601) lub mailowo – na kulturos@vilnius.lt. Szczegółowej informacji można zasięgnąć pod nr tel. 211 24 16 lub pisząc na adres mailowy kulturos@vilnius.lt.

W ciągu ponad 20 lat statuetkę św. Krzysztofa za wybitne zasługi dla Wilna przyznano zaledwie kilku Polakom. W 1999 r. otrzymał ją ówczesny nadkomisarz policji Antoni Mikulski, w 2000 r. – wileńska policjantka Bożena Bewza-Gruodienė, w 2011 r. – prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, w 2014 r.  – założycielka i dyrektor Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki s. Michaela Rak, w 2016 r. –  ówczesna prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska, 2017 r. – Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”.

 Na podstawie: vilnius.lt