Ks. bp Darius Trijonis: Liczę na wsparcie i modlitwę wiernych – Polaków


Ks. bp Darius Trijonis, fot. wilnoteka.lt
Archidiecezja wileńska ma drugiego biskupa pomocniczego. 16 grudnia w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie odbyła się konsekracja nowego biskupa – Dariusa Trijonisa, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w Telszach. Ks. biskup Darius Trijonis ma 44 lata, pochodzi ze Żmudzi, jest doktorem teologii. W wywiadzie dla Wilnoteki nowy duszpasterz archidiecezji wileńskiej opowiedział o swojej drodze do kapłaństwa, spotkaniu ze św. Janem Pawłem II, podzielił się wspomnieniami z Wigilii w rodzinnym domu. Zapewnił też, że będzie się intensywnie uczył języka polskiego, żeby porozumieć się z wiernymi – Polakami w ich ojczystym języku.
Darius Trijonis urodził się 21 kwietnia 1973 r. w Telszach w rodzinie praktykujących katolików. Po ukończeniu nauki w szkole w latach 1991–1996 studiował w Seminarium Duchownym im. bp. Vincentasa Borisevičiusa w Telszach. 18 maja 1997 r. przyjął święcenia kapłańskie i został wysłany na studia do Rzymu. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim oraz w rzymskiej akademii Alfonsianie, gdzie uzyskał doktorat z teologii moralnej. Wykładał w seminarium diecezjalnym w Telszach oraz na uniwersytecie w Kłajpedzie. Był też proboszczem w Plikach. W latach 2010–2015 pełnił funkcję podsekretarza Episkopatu Litwy.

Biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis zna języki włoski, niemiecki, rosyjski oraz podstawy angielskiego. Po tym, gdy papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji wileńskiej, rozpoczął naukę języka polskiego. Jego pierwszy wyjazd w ramach przygotowań do objęcia nowych obowiązków był do Częstochowy: „Chciałem się pomodlić, poprosić o wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, a jednocześnie – poznać tradycje Kościoła w Polsce, polską religijność i zdobyć podstawy języka polskiego”. 

„Każdy ma ogromne pragnienie poznania ludzi, którzy mieszkają na terenie jego diecezji, bycia z nimi, zrozumienia ich, poznania ich życia i potrzeb. Jest to możliwe pod warunkiem, że się zna ich język ojczysty, tradycje i kulturę. Bardzo więc chcę ich (Polaków mieszkających na terenie archidiecezji wileńskiej – przyp. red.) poznać i zrozumieć, ale wymaga to czasu. (...) Bardzo też liczę na wsparcie i modlitwę ze strony wiernych – Polaków. Jak też na wyrozumiałość, jeśli jakiś wyraz powiem niepoprawnie” – mówi w wywiadzie dla Wilnoteki.


Z okazji świąt Bożego Narodzenia ks. bp Darius Trijonis składa życzenia Widzom i Czytelnikom Wilnoteki. 


Zdjęcia: Jan Wierbiel, Edwin Wasiukiewicz, Łukasz Wierbiel
Montaż: Edwin Wasiukiewicz
Współpraca: Krystyna Kamińska

Komentarze

#1 Wesołych Świąt! Swoją drogą

Wesołych Świąt! Swoją drogą to zdumiewające, że biskup wileński nie zna języka polskiego. Powiem więcej, to skandaliczne. A przecież jest tylu wspaniałych księży Polaków, którzy absolutnie zasługują na godność biskupią. Ale jednak nacjonalizm litewski udziela się także hierarchii kościelnej. Wiem, że nominację wydaje papież, ale wskazania kandydatów płyną z kraju. Ani Backis, ani Grusas nie mają dostatecznej odwagi i przenikliwości, niestety są ograniczeni litewskimi fobiami. Raz jeszcze wszystkim życzę świąt radosnych, rodzinnych i pełnych błogosławieństwa.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.