Kryzys bankowy dotyka także Łotwy


Fot. www.lkb.lv
Wczoraj wieczorem łotewska Komisja do spraw Finansów i Rynków Kapitałowych (KFRK) ogłosiła moratorium na działalność łotewskiego banku komercyjnego Latvijas Krajbanka. Praca zarządu i rady nadzorczej banku została wstrzymana. Latvijas Krajbanka należy do grupy komercyjnej znacjonalizowanego banku Snoras.
Decyzję o ogłoszeniu moratorium na działalność banku ogłoszono po tym, gdy ustalono brak środków finansowych w banku, o czym poinformowano Generalną Prokuraturę Łotwy. Wszelkie operacje bankowe wstrzymano. Dzisiaj Łotewska Komisja do spraw Finansów i Rynków Kapitałowych przedstawi rządowi Łotwy informację o sytuacji finansowej banków Snoras i Latvijas Krajbanka.

Po usunięciu kierownictwa łotewskiego banku tymczasowo zarządza nim grupa upoważnionych osób wyznaczona przez KFRK. Podstawowym zadaniem grupy jest zachowanie aktywów banku. Pracą grupy kieruje zastępca przewodniczącego Komisji do spraw Finansów i Rynków Kapitałowych Janis Brazovskis.

Z danych Łotewskiego Stowarzyszenia Banków Komercyjnych wynika, że w końcu września w banku Latvijas Krajbanka zabrakło lokat na sumę 586,898 mln łatów - około 2,3 mld litów.

Na Łotwie działa 31 komercyjnych banków. Pod względem wysokości lokat bankowych Latvijas Krajbanka zajmował szóste miejsce. Do litewskiego banku Snoras należy 68 procent Latvijas Krajbanka.

Na podstawie: bns.lt