Krystyna Dzierżyńska na czele „Macierzy Szkolnej”


Na zdjęciu: Krystyna Dzierżyńska, fot. Marian Paluszkiewicz
Krystyna Dzierżyńska, wieloletnia wiceprezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, została jednogłośnie wybrana na prezeskę organizacji. Wybory odbyły się podczas IX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej „Macierzy Szkolnej”, która miała miejsce 24 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Walne zgromadzenie zdecydowało jednogłośnie o przyznaniu ustępującemu prezesowi Józefowi Kwiatkowskiemu tytułu Prezesa Honorowego „Macierzy Szkolnej”.
Józef Kwiatkowski stanął na czele „Macierzy Szkolnej” w 1993 r., obejmując stanowisko po prezesie Wacławie Baranowskim. Od tego czasu kierował organizacją przez 30 lat.

„Największym osiągnięciem naszego szkolnictwa, naszego nauczycielstwa jest to, że sprostaliśmy zadaniom, o których mówiono na konferencji założycielskiej — zachować, rozwinąć i wzmocnić polską szkołę. Uważam, że szkoła polska, z nauczaniem wszystkich przedmiotów w języku ojczystym, taka, która teraz u nas istnieje, jedyna poza granicami Polski, ma rację bytu” — zagaił obrady Józef Kwiatkowski.

W sprawozdaniu za ubiegłą kadencję podkreślił, że dużym osiągnięciem było uzyskanie z Polski podręczników do nauki języka polskiego i literatury. Udało się też przywrócić państwowy egzamin z języka polskiego, który, jak się planuje, maturzyści będą zdawać od 2024 r. Ustępujący prezes wymienił również wyzwania stojące przez polską szkołą i podziękował za pracę nauczycielom, dyrektorom szkół, władzom samorządowym.

W uznaniu za wielkie zasługi na rzecz polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie Józef Kwiatkowski został uhonorowany Złotą Odznaką ZPL „Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie”.


Na zdjęciu: Józef Kwiatkowski, fot. Marian Paluszkiewicz

„Macierz Szkolna” od lat nieustannie realizuje wielowymiarową działalność na rzecz rozwoju jakości polskiej edukacji. Zabiega również o interesy polskiego szkolnictwa na Wileńszczyźnie, zarówno wśród litewskich władz oświatowych, jak i w Polsce.

Krystyna Dzierżyńska w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wymienia główne wyzwania, którym musi sprostać dzisiaj „Macierz Szkolna”, i podkreśla, że obecnie jednym z najważniejszych zadań jest zapewnienie nowych podręczników przedmiotowych w języku polskim, dopasowanych do znowelizowanych programów nauczania.

Drugą ważną rzeczą jest kwestia składania na maturze egzaminu państwowego z języka polskiego.

— Ministerstwo przyznało możliwość składania tego egzaminu tylko na poziomie rozszerzonym. My byśmy chcieli, żeby język ojczysty polski był traktowany tak samo jak język ojczysty litewski i żeby nasi uczniowie mieli równe szanse, tzn., żeby mogli składać egzamin państwowy z języka polskiego jako ojczystego na poziomie rozszerzonym i poziomie podstawowym — wymienia Krystyna Dzierżyńska.

Kolejnym zagrożeniem dla polskich gimnazjów jest realizowany na Litwie plan optymalizacji sieci szkół.

Delegaci konferencji wystosowali apel do rządu Litwy. Podkreślili potrzebę zmniejszenia wymaganej liczby uczniów w gimnazjach polskich, podkreślali konieczność wprowadzenia egzaminu państwowego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie rozszerzonym i poziomie podstawowym, jak również postulowali o pomoc finansową na tłumaczenie i wydanie w języku polskim nowych podręczników przedmiotowych.

— Wszystkie projekty, które od lat były prowadzone, na pewno będziemy chcieli zachować. Będziemy chcieli wprowadzić też nowe pomysły. Na najbliższym posiedzeniu zarządu nakreślimy kierunki działań — zapowiada Krystyna Dzierżyńska.

Pierwsze spotkanie nowo wybranego 21-osobowego Zarządu „Macierzy Szkolnej” i wybory wiceprezesa odbędą się w końcu marca.

Artykuł został opublikowany 28 lutego 2023 r. na stronie internetowej dziennika „Kurier Wileński” www.kurierwilenski .lt.