Koronawirus na Litwie: 584 nowe przypadki, zmarły 23 osoby


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Departamentu Statystyki (stan na 29 listopada), minionej doby na Litwie zarejestrowano 584 nowe przypadki koronawirusa. Na COVID-19 zmarły 23 osoby, w tym 16 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju w stosunku do poprzedniego dnia zmalała – do 869. W Wilnie wskaźnik ów wynosi 962,6, w rejonie trockim – 900,2, w rejonie święciańskim – 858,0, w rejonie solecznickim – 594,6, w rejonie wileńskim – 578,3.

W szpitalach na Litwie (stan na 29 listopada) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 385  pacjentów, w tym 121 – na oddziałach intensywnej terapii. 

Pod maskami tlenowymi przebywa 1 146 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 74. 

Minionej doby z powodu COVID-19 hospitalizowano 98 osób. 

Liczba chorych na COVID-19 (stan na 29 listopada) wynosi 20 421.

Z powodu patogenu zmarło na Litwie (stan na 29 listopada) 6 719 pacjentów, w tym 487 osób, które były w pełni zaszczepione. Minionej doby stwierdzono zgon 23 osób, z których 16 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Z infekcją koronawirusową – pośrednio lub bezpośrednio – wiąże się 12 720 zgonów.

Wczoraj w laboratoriach kraju zbadano 3 420 próbek na obecność koronawirusa (testy PCR).

W ciągu ostatnich 7 dni odsetek pozytywnych testów na COVID-19 w ogólnej liczbie wykonanych testów w stosunku do dnia poprzedniego nie uległ zmianie i wynosi 10 proc. 

Minionej doby pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono 286 osób, drugą –181, trzecią – 1 567.

W pełni zaszczepionych na Litwie (zakończono schemat zalecany dla danego szczepienia) jest obecnie (stan na 29 listopada) 1 496 490 mieszkańców (53,5 proc.), 279 801 osób przyjęło dawkę uzupełniającą (10 proc.).

Jak informuje Departament Statystyki (stan na 29 listopada), liczba nowych przypadków COVID-19 przypadająca w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców na Litwie w stosunku do dnia poprzedniego spadła – do 869.

Najwyższy wskaźnik notowany jest obecnie w Birsztanach (1 981,7), w rejonie janowskim (Jonava, 1 612,3), w rejonie rakiskim (Rokiškis, 1 570,1).

W Wilnie wskaźnik ów wynosi 962,6, w rejonie trockim – 900,2, w rejonie święciańskim – 858,0, w rejonie solecznickim – 594,6, w rejonie wileńskim – 578,3.

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt