Koronawirus na Litwie: 2 700 nowych przypadków, zmarło 20 osób


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Departamentu Statystyki (stan na 16 października), minionej doby na Litwie zarejestrowano 2 700 nowych przypadków koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 20 osób, w tym 16 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju w stosunku do poprzedniego dnia wzrosła do 1 095,6. W Wilnie wskaźnik ów wynosi 1 283,7, w rejonie trockim – 1 020,7, w rejonie solecznickim – 812,6, w rejonie wileńskim – 767,4, w rejonie święciańskim – 729,1.

W szpitalach na Litwie (stan na 16 października) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 599 pacjentów, w tym 161 – na oddziałach intensywnej terapii. Pod maskami tlenowymi przebywa ponad 1 300 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 108. 

Minionej doby z powodu COVID-19 hospitalizowano 186 osób. 

Od początku pandemii na Litwie zarejestrowano 366, 4 tys. przypadków koronawirusa. Liczba chorych na COVID-19 (stan na 16 października) wynosi 24,5 tys.  

Z powodu patogenu zmarło na Litwie (stan na 16 października) 5 406 osób, w tym 197 osób, które były w pełni zaszczepione. Minionej doby stwierdzono zgon 20 osób, z których 16 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Z infekcją koronawirusową – pośrednio lub bezpośrednio – wiąże się ogółem 10,5 tys. zgonów.

Wczoraj w laboratoriach kraju zbadano 12, 9 tys. próbek na obecność koronawirusa (testy PCR).

W ciągu ostatnich 7 dni odsetek pozytywnych testów na COVID-19 w ogólnej liczbie wykonanych testów w stosunku do dnia poprzedniego wzrósł i wynosi 11,8 proc.

Minionej doby pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono 3 148 osób, drugą – 2 572, trzecią – 2 295.

W pełni zaszczepionych na Litwie jest obecnie (stan na 16 października) 1 643 604 mieszkańców (58,8 proc.).

Jak informuje Departament Statystyki (stan na 16 października), liczba nowych przypadków COVID-19 przypadająca w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców na Litwie w stosunku do dnia poprzedniego wzrosła do 1 095,6.

Najwyższy wskaźnik notowany jest obecnie w Kłajpedzie (2 130,1), w rejonie kłajpedzkim (1 792,6), w rejonie janiskim (1 720,4).

W Wilnie wskaźnik ów wynosi 1 283,7, w rejonie trockim – 1 020,7, w rejonie solecznickim – 812,6, w rejonie wileńskim – 767,4, w rejonie święciańskim – 729,1.

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt