Koronawirus na Litwie: 1 222 nowe przypadki, zmarło 19 osób


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Departamentu Statystyki (stan na 28 listopada), minionej doby na Litwie zarejestrowano 1 222 nowe przypadki koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 19 osób, w tym 14 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju w stosunku do poprzedniego dnia zmalała – do 882,1. W Wilnie wskaźnik ów wynosi 981,9, w rejonie trockim – 891,2, w rejonie święciańskim – 849,2, w rejonie solecznickim – 588,0, w rejonie wileńskim – 570,4.

W szpitalach na Litwie (stan na 28 listopada) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 365  pacjentów, w tym 123 – na oddziałach intensywnej terapii. 

Pod maskami tlenowymi przebywa 1 119 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 72. 

Minionej doby z powodu COVID-19 hospitalizowano 128 osób. 

Liczba chorych na COVID-19 (stan na 28 listopada) wynosi 20 248.

Z powodu patogenu zmarło na Litwie (stan na 28 listopada) 6 692 pacjentów, w tym 479 osób, które były w pełni zaszczepione. Minionej doby stwierdzono zgon 19 osób, z których 14 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Z infekcją koronawirusową – pośrednio lub bezpośrednio – wiąże się 12 679 zgonów.

Wczoraj w laboratoriach kraju zbadano 6 246 próbek na obecność koronawirusa (testy PCR).

W ciągu ostatnich 7 dni odsetek pozytywnych testów na COVID-19 w ogólnej liczbie wykonanych testów w stosunku do dnia poprzedniego nie uległ zmianie i wynosi 10,2 proc. 

Minionej doby pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono 808 osób, drugą – 451, trzecią – 3 183.

W pełni zaszczepionych na Litwie (zakończono schemat zalecany dla danego szczepienia) jest obecnie (stan na 28 listopada) 1 497 977 mieszkańców (53,6 proc.), 278 076 osób przyjęło dawkę uzupełniającą (10 proc.).

Jak informuje Departament Statystyki (stan na 28 listopada), liczba nowych przypadków COVID-19 przypadająca w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców na Litwie w stosunku do dnia poprzedniego spadła – do 882,1.

Najwyższy wskaźnik notowany jest obecnie w Birsztanach (1 981,7), w rejonie janowskim (Jonava, 1 609,8), w rejonie rakiskim (Rokiškis, 1 573,7).

W Wilnie wskaźnik ów wynosi 981,9, w rejonie trockim – 891,2, w rejonie święciańskim – 849,2, w rejonie solecznickim – 588,0, w rejonie wileńskim – 570,4.

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt