Kontrola bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni w Ostrowcu


Projekt Elektrowni Atomowej na Bialorusi, fot. atom.belta.by
Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej rozpoczęli kontrolę bezpieczeństwa eksploatacji (Pre-OSART) elektrowni atomowej w Ostrowcu - poinformowała agencja BiełTA, powołując się na ministerstwo energetyki Białorusi.


„Misja ma na celu potwierdzenie gotowości przedsiębiorstwa Białoruska Elektrownia Atomowa jako organizacji eksploatującej do rozpoczęcia użytkowania siłowni i dalszej bezpiecznej eksploatacji bloków energetycznych” – przekazała BiełTA, powołując się na służbę prasową ministerstwa energetyki.

Jak podała agencja, specjaliści mają ocenić takie aspekty, jak zarządzanie przedsiębiorstwem, eksploatacja elektrowni i jej obsługę techniczną, wsparcie techniczne eksploatacji, przeszkolenie i kwalifikacje personelu, ochronę radiologiczną, zarządzanie w sytuacji awaryjnej, a także planowanie i reagowanie w razie takiej sytuacji.

Misja ekspertów MAEA potrwa do 22 sierpnia.

Białoruska elektrownia atomowa powstaje w obwodzie grodzieńskim, ok. 20 km od miejscowości Ostrowiec, według rosyjskiego projektu AES-2006. Elektrownia będzie się składać z dwóch bloków energetycznych, z których każdy posiada reaktor o mocy do 1200 megawatów. Jej pierwszy blok ma zostać uruchomiony w grudniu 2019 r., drugi – latem 2020 r. Według planów elektrownia ma produkować 18 mld kilowatogodzin energii elektrycznej rocznie.

Obawy i zastrzeżenia w związku z budową białoruskiej elektrowni niejednokrotnie wyrażała Litwa, której władze określają ją jako „rosyjski projekt geopolityczny”. Siłownia powstaje w odległości ok. 50 km od litewskiej stolicy.

Misja Pre-OSART (Operational Safety Review Team – grupy przeglądu bezpieczeństwa operacyjnego) jest przeprowadzana przez MAEA w nowych elektrowniach atomowych przed załadunkiem paliwa jądrowego.

Na podstawie: PAP