Konsultacje publiczne w sprawie zmiany czasu


Fot. sumin.lrv.lt
W sytuacji, gdy Unia Europejska planuje zrezygnować ze zmiany czasu, w nadchodzący poniedziałek i wtorek, 19 i 20 listopada, na Litwie będą się odbywały konsultacje publiczne na temat tego, który – letni czy zimowy czas – zostawić jako stały w naszym kraju. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane podczas narad z sąsiednimi krajami i przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.
W konsultacjach wezmą udział m.in. przedstawiciele ministerstw, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa transportowe i inne. W ich trakcie zebrane zostaną opinie, argumenty i propozycje dotyczące tego, jak się dostosować do przyszłych zmian. Oprócz tego, obecnie w kraju trwa badanie opinii publicznej.

„Badanie opinii publicznej oraz konsultacje pomogą wyjaśnić, któremu ze stałych czasów – letniemu czy zimowemu – Litwa chciałaby oddać pierwszeństwo. Wyniki zostaną wykorzystane podczas narad z sąsiednimi krajami i przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w sprawie ostatecznego wyboru stałego czasu” – powiedział minister komunikacji Rokas Masiulis.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali również przedstawiciele zarządzanego przez Ministerstwo Komunikacji przedsiębiorstwa „Oro navigacija”, Litewskich Portów Lotniczych, Portu Morskiego w Kłajpedzie, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Dyrekcji Punktów Kontroli Granicznych, spółki „Lietuvos geležinkeliai” („Koleje Litewskie”) oraz Administracji Bezpieczeństwa Transportu.

Przewoźników w dyskusji będzie reprezentowało zrzeszenie „Linava” oraz Litewski Związek Przewoźników, sektor technologii informacyjnych i łącznościowych – spółka „Infobalt”.

W lipcu i sierpniu br. KE przeprowadziła konsultacje publiczne oraz ankietę internetową ws. zmiany czasu, na którą mógł odpowiedzieć każdy obywatel UE. Ankietę wypłeniło 4,6 mln mieszkańców. 84 proc. respondentów opowiedziało się za rezygnacją ze zmiany czasu na letni i zimowy.  

We wrześniu br. Komisja Europejska zaproponowała krajom członkowskim, by od 2019 roku zrezygnowały ze zmiany czasu, ostatecznej decyzji w tej sprawie jednak jeszcze nie ma. Międzynarodowe agencje informacyjne podają, że według najnowszego wariantu propozycji rezygnacja ze zmiany czasu miałaby nastąpić w 2021 roku.    

Komisja proponuje, by państwa członkowskie same ustaliły, jaki czas miałby obowiązywać na ich terytorium – letni czy zimowy.

Przypomnijmy, 3 października br. minister komunikacji Rokas Masiulis powiedział, że na wiosnę 2019 roku wskazówki zegara na Litwie przesuniemy po raz ostatni. W ten sposób na Litwie stale będzie obowiązywał czas letni.

Na podstawie: sumin.lrv.lt, bns.lt