Konstanty Keda zwycięzcą Olimpiady Biologicznej na Litwie


Konstanty Keda, fot. vrsa.lt
Maturzysta polskiego Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim Konstanty Keda świętuje kolejny zasłużony sukces - został zwycięzcą 51. Olimpiady Biologicznej na Litwie w grupie uczniów klas 12. Młodzi znawcy biologii uczestniczyli w sprawdzianie wiedzy, który w minionym tygodniu odbył się w Gimnazjum im. Merkelisa Račkauskasa w Możejkach. Konstanty zyskał możliwość reprezentowania Litwy podczas tegorocznej Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Teheranie (Iran).

51. Olimpiada Biologiczna na Litwie odbyła się w dniach 8–10 marca. Wzięło w niej udział 113 uczniów klas 9–12 z całej Litwy. Uczestnicy mieli do wykonania zadania teoretyczne i praktyczne, musieli odpowiedzieć na pytania testowe, uczestniczyli też w zajęciach integracyjnych.

Prace uczestników oceniało kompetentne jury złożone z naukowców z uniwersytetów Litwy.

Tegoroczny maturzysta Gimnazjum w Mickunach Konstanty Keda zdobył I miejsce w grupie uczniów klas 12 oraz możliwość reprezentowania Litwy podczas tegorocznej Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Teheranie (Iran).

Konstantego do olimpiady przygotowała nauczycielka metodyk biologii Gimnazjum w Mickunach Eleonora Makowska.

Przypomnijmy, Konstanty Keda jest wielokrotnym laureatem republikańskich olimpiad z biologii, nauk przyrodniczych oraz języka litewskiego dla szkół mniejszości narodowych, należy do Narodowej Akademii Szkolnej. W lutym br. został zwycięzcą eliminacji XXIX Olimpiady Języka Polskiego na Litwie w rejonie wileńskim. Uczestniczy w rozpoczętym we czwartek, 15 marca etapie finałowym olimpiady, który odbywa się na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

W styczniu br. znalazł się wśród ośmiu tegorocznych stypendystów Fundacji Dobroczynności i Wsparcia Mścisława Rostropowicza „Pomoc Dzieciom Litwy” (Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams”).


Fot. vrsa.lt

Na podstawie: vrsa.lt, mazeikiai.lt, inf. wł.