Konkursowa wystawa wicia palm „Najpiękniejsza palma tradycyjna”


fot. organizatorów
Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny informuje o możliwości wzięcia udziału przez uczniów, młodzież i dorosłych w wieku 9–19 lat z Wileńszczyzny w wystawie konkursowej „Najpiękniejsza palma tradycyjna”.


Głównym celem organizowanej wystawy konkursowej „Najpiękniejsza palma tradycyjna” jest nie tylko popularyzacja, podtrzymanie i ożywienie zanikającej tradycji wicia palm, ale także popularyzacja zainteresowania opinii publicznej, zwłaszcza młodego pokolenia, popularnym na Wileńszczyźnie rzemiosłem. Mamy nadzieję, że w tym konkursie zostaną wyłonieni najzdolniejsi uczniowie, młodzież i dorośli.

Osoby, chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji tradycyjne palmy (walcowe, płaskie, wieńcowe) i palmy nowoczesne (zachowujące zasadniczą treść i formę). Uczestnicy wstawy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: uczniowie i młodzież oraz dorośli. Uczniowie i młodzież muszą przedstawić o najmniej 3, dorośli – 3-5 palm o różnych rozmiarach i kształtach, uwite w ciągu ostatnich dwóch lat. Każda prezentowana praca musi być w dobrym stanie, gotowa do wystawienia.

Wystawa konkursowa organizowana jest w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Dworze Houwaltów (ul. Algirdo 4, Mejszagoła, rejon wileński). Rejestracja uczestników i prezentacja prac nastąpi od 10 marca do 18 marca 2021 roku. Otwarcie wystawy konkursowych palm odbędzie się 26 kwietnia, ocena prac – 14 kwietnia. Ogłoszenie wyników wystawy i wręczenie nagród zwycięzcom – 16 kwietnia o godz. 14:00. Zamknięcie wystawy i odbiór prac – 23 kwietnia 2021 r.

Organizator wystawy: Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny.

Koordynatorzy: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego; Stowarzyszenie Artystów Ludowych Wileńszczyzny – Twórców Sztuki.

Więcej informacji: Jolanta Łapińska, kierownik Ośrodka Rzemiosł Tradycyjnych w Dworze Houvaltów w Mejszagole, tel. 86 729 0225.

Regulamin wystawy konkursowej „Najpiękniejsza palma tradycyjna” uczniów, młodzieży i dorosłych z rejonu wileńskiego 2021 r.

Kwestionariusz uczestnika wystawy konkursowej „Najpiękniejsza palma tradycyjna” uczniów, młodzieży i dorosłych z rejonu wileńskiego 2021 r. 

Konkursowa wystawa wicia palm „Najpiękniejsza palma tradycyjna”
Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Dworze Houvaltów
Otwarcie wystawy 26 kwietnia 2021 r.

Data: 
10.03.2021 - 10:30 - 17.03.2021 - 10:00