Konkurs wniosków na rok 2013


Fot. wilnoteka.lt
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zaprasza do składnia wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy.
W przyszłym roku będzie można otrzymać dofinansowanie na takie projekty, jak: wymiany młodzieżowe, seminaria, szkolenia, konferencje, wizyty studyjne, spotkania i projekty informacyjne. Rok 2013 przyniesie kilka zmian, z którymi warto się zapoznać.

Zmiany w 2013 roku:
- nowe priorytety: dalej stawiamy na dialog międzykulturowy i międzyetniczny, wsparcie młodzieży z mniejszymi szansami, ale także na projekty innowacyjne oraz takie, dzięki którym można tworzyć sieci organizacji; 
- nowy katalog projektów: w ramach formatu 1. możecie otrzymać dofinansowanie tylko na wymiany młodzieżowe, natomiast format 2. poszerzył się o nowe formy: seminaria, szkolenia, konferencje, spotkania, wizyty studyjne i projekty informacyjne; 
- dofinansowanie: w formacie 1. można starać się o koszty specjalne związane ze szczególnymi potrzebami młodzieży z mniejszymi szansami, natomiast w formacie 2. zwiększyliśmy kwotę możliwego dofinansowania do 5 500 euro oraz powstała nowa kategoria kosztów - działania narodowe; 
- wnioskowanie: w tym roku wnioski będą składane przez system on-line, który zostanie uruchomiony do 23 listopada. Oznacza to, że wszystkie wnioski muszą zostać złożone do 14 stycznia, zarówno w systemie (zmiana szkicu na dokument) oraz przesłane w wersji papierowej (wydrukowanej z systemu) z odpowiednimi podpisami. Wzory formularzy dostępne w dziale „Pliki”.

Szczegółowa informacja o konkursie na stronie: www.plf.org.pl 
Data: 
22.11.2012 (Impreza całodniowa) - 14.01.2013 (Impreza całodniowa)