Konkurs „Wileńszczyzna mą Ojczyzną”


Mat. prom. organizatorów
Internetowa encyklopedia Wilna i Wileńszczyzny Wilnopedia.lt ogłasza konkurs pt. „Wileńszczyzna mą Ojczyzną” dla uczniów klas 7-12 szkół i gimnazjów Wilna i Wileńszczyzny na najciekawsze hasło do Wilnopedii - Internetowej Encyklopedii Wilna i Wileńszczyzny.

Wilnopedia – Internetowa Encyklopedia Wilna i Wileńszczyzny – kompendium wiedzy o dziejach, ludziach oraz Ziemi Wileńskiej. Encyklopedia gromadzi wszystko, co się kojarzy z miejscem zamieszkania, z obiektami, z ludźmi, tworzonymi przez nich grupami, organizacjami, zespołami, z ciekawymi faktami, wydarzeniami: zarówno historycznymi, jak też współczesnymi, które wkrótce mogą stać się jedynie historią. Wilnopedia jest tworzona w celu kształtowania i utrzymywania tożsamości narodowej, przybliżenia historii i teraźniejszości Ziemi Wileńskiej.  

Cele:
Podstawowym celem konkursu jest krzewienie i pogłębianie wiedzy o Ojczyźnie, jej historii i teraźniejszości, pobudzenie patriotyzmu, aktywności społecznej wśród młodzieży szkolnej klas starszych.

Adresaci:
Młodzi Polacy mieszkający na Litwie – uczniowie klas 7–12 szkół i gimnazjów Wilna i Wileńszczyzny z polskim językiem nauczania z zaangażowaniem nauczycieli.

Opis konkursu:
Konkurs „Wileńszczyzna mą Ojczyzną” – konkurs na najciekawsze i najtreściwsze hasło do Wilnopedii - Internetowej Encyklopedii Wilna i Wileńszczyzny – www.wilnopedia.lt
Tematy prac konkursowych:
 • Najciekawsze hasła związane z Wileńszczyzną
 • Najmniej znane fakty związane z Wileńszczyzną
 • Najciekawsze i najmniej znane fakty związane z Wileńszczyzną – z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Prace można nadsyłać do następujących kategorii:
 • Ciekawostki
 • Dania
 • Ludzie
 • Miejscowości
 • Obiekty
 • Słowa
 • Wydarzenia
Założenia konkursu:
 • Ocalenie od zapomnienia wydarzeń i faktów historycznych o polskości Wileńszczyzny, które mogą ulec zatarciu.
 • Zaangażowanie młodzieży i wzbudzenie w młodych chęci do jeszcze głębszego poznawania historii, tradycji, kultury ziemi swoich ojców i różnorakich informacji, jak też i ciekawostek związanych z Wileńszczyzną.
 • Wzbudzenie wśród młodzieży patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz aktywizacji społecznej.
 • Korzystać ze zgromadzonej na portalu Wilnopedii wiedzy będą mogły niezliczone rzesze internautów na całym świecie.
Przebieg konkursu:
Termin: listopad–grudzień 2018 r.
Nadsyłanie haseł: do 9 grudnia 2018 r.
Praca komisji: listopad
grudzień 2018 r.
Podsumowanie i finał: koniec grudnia 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy.

Nagroda główna – laptop. Dodatkowe nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Wyróżnienia dla nauczycieli-koordynatorów za zaangażowanie. Dyplomy uczestnictwa dla uczestników, szkół i nauczycieli.

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać powołane przez Organizatora kompetentne niezależne jury, składające się z 3 osób.

W grudniu odbędzie się finał konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Prace konkursowe należy przesłać w terminie do 9 grudnia 2018 r. na adres mailowy: konkurs@wilnopedia.lt

Uwaga! Przesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację zgodnie z regulaminem Wilnopedii oraz na gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb Wydawcy.

Dane kontaktowe: tel. kom. (+370) 659 58667; e-mail: wydawca@wilnopedia.lt 

Organizator: „AD BONUM” VšĮ, wydawca Wilnopedii – Internetowej Encyklopedii Wilna i Wileńszczyzny. www.wilnopedia.Konkurs „Wileńszczyzna mą Ojczyzną”
Wilno
listopad–grudzień 2018 r.
Data: 
20.11.2018 - 10:00 - 30.11.2018 - 10:00