Konkurs na scenariusz lekcji edukacji historycznej „Dawniej to było”


Mat. prom. organizatorów
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza wszystkich nauczycieli polonijnych do wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji edukacji historycznej „Dawniej to było”. Temat lekcji - dowolny. Termin zgłaszania prac: do 10 lutego 2019 r.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych scenariuszy lekcji z edukacji historycznej w ramach Wiedzy o Polsce lub języka polskiego w szkołach polonijnych i polskich za granicą oraz upowszechnienie tych scenariuszy wśród kolegów i koleżanek na całym świecie za pomocą platformy „Dawniej to było”. Mogą w nim wziąć udział nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w tego typu placówkach.

Konkurs trwa do 10 lutego 2019 roku, a jego rozstrzygnięcie ogłoszą najpóźniej 10 marca 2019 roku. Organizator przewidział nagrody pieniężne dla autorów trzech najlepszych scenariuszy.

Regulamin konkursu Dawniej to było 

Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do 10 lutego 2019 roku drogą mailową na adres: lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com

Zgłoszenie musi zawierać:

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu.
  • pracę konkursową (Konspekt) wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, spisanymi propozycjami zabaw edukacyjnych, gier) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu
  • oświadczenie Uczestnika o nienaruszaniu praw osób trzecich do przekazanego Konspektu
  • potwierdzenie dyrektora szkoły, że uczestnik pracuje w danej placówce.

W razie potrzeby w sprawie konkursu należy kontaktować się z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.Na podstawie: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska
Data: 
09.01.2019 - 10:00 - 10.02.2019 - 10:00