Konkurs na plakat i hasło kampanii "Pola Nadziei"


Fot. wilnoteka.lt/W. Maciejkianiec
Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie zaprasza uczniów klas 5-12 szkół średnich, progimnazjów i gimnazjów do udziału w konkursie na plakat i hasło kampanii "Pola Nadziei".Cele:
- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży
- uwrażliwianie młodych ludzi na potrzeby osób chorych
- ukazanie możliwości pomocy, wparcia, zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka, szczególnie chorego i cierpiącego
- rozwijanie odwagi oraz kreatywności w wyrażaniu uczuć w stosunku do osób chorych
- propagowanie idei wolontariatu
- wyrażenie solidarności z osobami chorymi i poszerzanie przestrzeni nadziei 

Adresatami konkursu na hasło i plakat są uczniowie klas 5-12 szkół średnich, progimnazjów i gimnazjów. Spośród nadesłanych haseł będzie wybrane jedno hasło, które zostanie ogłoszone hasłem tej i każdej kolejnej edycji kampanii "Pola Nadziei" w regionie wileńskim. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną. Hasło powinno składać się maksymalnie z 4-5 wyrazów i ma nieść przesłanie nadziei, miłości, niesienia pomocy, ma odzwierciedlać sens i wielkość życia. W konkursie na plakat zostaną przyznane nagrody: I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Główna wygrana - Grand Prix. Finaliści otrzymają nagrody pieniężne. Plakat, który zdobędzie nagrodę główną, zostanie ogłoszony plakatem kampanii "Pola Nadziei" - będzie promował tę i każdą kolejną edycję kampanii "Pola nadziei" w regionie wileńskim.

Wszystkie ilustracje wykorzystane w projekcie plakatu powinny być albo własne autora, albo bezpłatne i nie mogą naruszać żadnych praw autorskich. Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielnie i indywidualnie. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.

Ważne: Każda praca zgłoszona do konkursu na plakat powinna zawierać międzynarodowy symbol kampanii "Pola Nadziei" - żółty żonkil (narcyz), wyrażony w dowolnej formie. Treść plakatu ma nieść przesłanie nadziei, miłości, bliskości, odzwierciedlać wielkość i sens życia.

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa z dniem 17 kwietnia 2015 roku. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście do siedziby organizatora (ul. Rasų 4, Vilnius, tel. (8 5) 219 57 62). Prace na hasło (wraz z danymi autora) należy przesłać mailem na adres: projektas@hospisas.lt. Informacja o laureatach konkursu zostanie zamieszczona do 22 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej organizatora www.hospisas.lt oraz na profilu FB organizatora. Wręczenie nagród laureatom konkursów odbędzie się podczas finału kampanii "Pola Nadziei" w regionie wileńskim na dziedzińcu Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie (ul. Rasų 4) w dniu 9 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje o konkursach i regulamin tutaj

Więcej o kampanii "Pola Nadziei" tutaj

Konkurs na plakat i hasło kampanii "Pola Nadziei" 
Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki (ul. Rasų 4)
Udział w konkursie jest bezpłatny

Data: 
17.04.2015 (Impreza całodniowa)