Konkurs informatyczny w wileńskiej filii UwB: informatyka to żaden kosmos


Laureaci konkursu (w centrum), fot. Wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Jeżeli się uda uchwycić istotę informatyki, to jej zgłębianie nie jest takie trudne, mówili laureaci zorganizowanego przez Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku konkursu wiedzy informatycznej, który się odbył we czwartek, 4 kwietnia. Wszyscy są z wileńskich szkół. I miejsce zajęli ex aequo Edwin Jankuniec z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego i Bolesław Aleksander Pietkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II, II miejsce – Rajmund Matulewicz z Liceum im. A. Mickiewicza, III miejsce – Konrad Żyliński z Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Skierowany do uczniów starszych klas gimnazjów polskich na Litwie konkurs wiedzy informatycznej na filii UwB w Wilnie zorganizowany został po raz pierwszy. „Jest to nowa forma współpracy ze szkołami. Oprócz cyklicznych spotkań z uczniami, podczas których prezentujemy nasz wydział, od kilku lat organizujemy też konkursy dla interesujących się ekonomią. I są to bardzo ciekawe doświadczenia – postanowiliśmy je teraz rozszerzyć o informatykę” – powiedziała dla Wilnoteki dr hab. Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, prof. UwB.

Zainteresowanie konkursem było spore. Ustanowiono limit - 20 miejsc. Zgodnie z zapowiedzią, zadecydowała kolejność zgłoszeń. Ostatecznie wzięło w nim udział dwudziestu uczestników – 3 dziewczyny i 17 chłopców.

Poziom był tak wyrównany, że przyznano ex aequo dwa miejsca pierwsze. Zwycięzcami zostali Edwin Jankuniec z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie i Bolesław Aleksander Pietkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.


Zdobywcy I miejsca w konkursie informatycznym (w centrum od lewej) Bolesław Aleksander Pietkiewicz i Edwin Jankuniec, fot. Wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko

Do udziału w konkursie zachęcił Edwina nauczyciel informatyki Paweł Mechovičius. „Zgodziłem się, bo chciałem sprawdzić swoją wiedzę z informatyki” – mówi, dodając, że jeżeli się znajdzie odpowiedni „klucz” do niej, to jej zgłębianie wcale nie jest takie trudne. Kończy właśnie klasę przedmaturalną, a po ukończeniu szkoły chciałby studiować albo tradycyjną informatykę, albo bioinformatykę na Uniwersytecie Wileńskim.

Bolesława Aleksandra do udziału w konkursie namówiła mama Filomena Pietkiewicz, nauczycielka technologii informacyjnych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. „Po ukończeniu szkoły planuję studia w Wilnie lub w Polsce. Jeszcze się ostatecznie nie zdecydowałem. Chcę powiązać studia informatyczne z ekonomią. Zacznę od informatyki” – mówi uczeń przedmaturalnej klasy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

À propos, uczniem Filomeny Pietkiewicz jest też zdobywca III miejsca tegoroczny maturzysta Konrad Żyliński. Planuje studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku inżynieria i analiza danych.

Zdobywca II miejsca w konkursie Rajmund Matulewicz z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie trafił do konkursu za namową swojej nauczycielki informatyki Tatiany Rodewicz. „Chyba od 6. roku życia interesują mnie komputery. W szkole mam z informatyki same dziesiątki. Informatyka to żaden kosmos. Mamy XXI wiek…” – wyjaśnia z uśmiechem.

Ufundowane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie nagrody – laptop, słuchawki i smartwatch – wręczył laureatom kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz, który zadeklarował, że skoro są dwaj zdobywcy pierwszego miejsca, obaj chłopcy otrzymają laptopy. Rzut monetą zdecydował, że w dniu konkursu laptop otrzymał Bolesław Aleksander, a już w najbliższych dniach swój otrzyma Edwin.

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Mieczysława Zdanowicz przekazała też wszystkim dobrą wiadomość dotyczącą stypendiów dla studentów tego wydziału.


Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku,
fot. Wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko

„Przed kilkoma tygodniami Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski i dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Łukasz Wojdyga podpisali umowę o sfinansowanie stypendiów dla naszych studentów na okres najbliższych trzech lat. To duży sukces. Mamy przyznane w tym roku na ten cel 0,5 mln złotych. Miesięczne stypendium wyniesie 100 euro, płacone będzie przez dziesięć miesięcy” – podkreśla dziekan filii UwB w Wilnie. Na stypendia z NAWA może liczyć około 110 studentów – uwzględniane będą wyniki poprzedniego semestru, w przypadku zaś studentów pierwszego roku – wyniki rekrutacji. Pierwsza wypłata – w pełnej kwocie 1000 euro za mijający rok akademicki – miałaby nastąpić już w maju lub czerwcu br.

Należy podkreślić, że nie będzie to jedyne stypendium otrzymywane przez mających dobre wyniki studentów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie UwB. Tradycyjnie najlepsi studenci otrzymują stypendia rektora Uniwersytetu w Białymstoku. W tym roku takowe pobiera 27 osób. Żeby je zdobyć, trzeba mieć średnią powyżej 4,4. Wysokość stypendium – w zależności od średniej – wynosi od 900 do 1300 złotych miesięcznie.

Co prawda, ci najlepsi studenci nie otrzymają „nowego” stypendium z NAWA. „Warunek, który został określony w umowie, zakłada, że osoba, która uzyskuje jedno stypendium z budżetu państwa, nie może uzyskać środków z innego strumienia pochodzącego z tegoż budżetu” – wyjaśnia dziekan M. Zdanowicz.  

Obecnie na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku studiuje 267 studentów – na kierunku ekonomia 96 (24 – 26 – 46), na kierunku informatyka 58 (22-18-18), na europeistyce – 78 (32-23-23). Na studiach magisterskich studiuje 35 osób (5-30). A w sumie wileńska filia UwB ma już 678 absolwentów. 

Czy duże jest zainteresowanie informatyką na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym?

„W ostatnich latach obserwujemy większe zainteresowanie kierunkiem informatyki. Mamy coraz więcej chętnych. Przenosimy miejsca z ekonomii, która do tej pory była dominująca, na kierunek informatyki. Już drugi rok z rzędu przekraczamy pierwotnie zaproponowany limit 25 miejsc. Myślę, że jest to dobra tendencja, będąca przejawem większej świadomości i doceniania studiów informatycznych” – podkreśla dziekan wydziału.

„Mamy tu w Wilnie dobrych studentów. Warto dla nich pracować. Świetnie sobie radzą po ukończeniu studiów. Są przykłady dużych osiągnięć ” – mówi prof. dr. hab. inż. Władysław Homenda z Politechniki Warszawskiej, który od pięciu już lat wykłada również w wileńskiej filii UwB. Dodaje, że pewnym kłopotem jest to, że studenci są tu mało pewni siebie i swojej wiedzy, jeżeli jednak zdecydują się gdzieś sprawdzić, odnoszą sukcesy. „Przed dwoma laty dwaj nasi absolwenci wzięli udział w ogólnolitewskim konkursie zorganizowanym przez jeden z banków skandynawskich i bardzo dobrze się tam zaprezentowali – jeden zajął I miejsce, drugi – miejsce IV. Był to konkurs dotyczący bardzo zaawansowanych zagadnień informatycznych. Jeden z tych studentów Jarosław Syrojć studiuje teraz na Politechnice Warszawskiej, u mnie na wydziale” – podkreśla wykładowca, zachęcając polską młodzież na Litwie do większej wiary we własne siły.