Konkurs dla młodych pisarzy „Wileńska nadzieja”


fot. organizatorów
Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie, kwartalnik „Naujoji romuva” oraz Instytut Polski w Wilnie ogłaszają konkurs dla młodych pisarzy litewskich, tworzących w językach litewskim i polskim na opowiadanie o treści optymistycznej, zawierającej przesłania nadziei na lepszą przyszłość. Utwory nagrodzone i wyróżnione w obydwu kategoriach zostaną wydane w dwujęzycznej publikacji książkowej „Wileńska nadzieja”, która będzie dystrybuowana nie tylko na Litwie, lecz także w Polsce.

Oprócz publikacji nagrodzonych utworów laureaci konkursu otrzymają też atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd ds. Mniejszości Narodowych Republiki Litewskiej (tablet, czytnik e-book, odtwarzacz MP3).

Organizatorzy konkursu zapraszają do udziału wszystkich pisarzy urodzonych nie wcześniej niż w 1990 roku, piszących w języku polskim i litewskim.

Łączna objętość utworu powinna się mieścić w granicach od 5 000 do 20 000 znaków. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przysłania lub osobistego dostarczenia materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 roku do siedziby Instytutu Polskiego, ul. Šv. Jono 3, LT01123 Wilno, w kopercie oznaczonej czytelnym hasłem złożonym z dowolnego słowa i dopiskiem „Konkursas Vilniaus viltis”. Do koperty należy włożyć zamkniętą kopertę zawierającą imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika (numer telefonu i adres poczty elektronicznej lub zamieszkania). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z organizatorami konkursu.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie, „Naujoji romuva”.

Partnerzy: Stowarzyszenie Slinktys, Pašvaistė i Nowa Awangarda Wileńska.

Inf. na podstawie informacji Instytutu Polskiego w Wilnie

Data: 
20.07.2020 - 09:00 - 30.11.2020 - 10:00