Konkurs „40 Rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”


Jan Paweł II, fot. wilnoteka.lt
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, z siedzibą przy ul. Hlonda 1 w Warszawie ogłasza Konkurs edukacyjny „40 Rocznica Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – Czy pamiętasz? Czy wiesz?”. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół polskich na Litwie!
Założenia ogólne:
  1. Konkurs jest projektem edukacyjnym skierowanym do uczniów ze szkół gimnazjalnych i dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej (tj. urodzonych w latach 2005 i 2004) – pierwsza kategoria wiekowa, oraz do uczniów szkół średnich (tj. urodzonych w latach 2003, 2002, 2001 i 2000) – druga kategoria wiekowa.
  2. Głównym celem Konkursu jest odkrywanie, przypomnienie i upamiętnienie przełomowego wydarzenia w najnowszej historii Polski, jakim była Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny.
  3. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 1 (02-972), adres do korespondencji: al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa 02-972.
  4. Prace zgłaszane do Konkursu mają prezentować relacje ze wspomnień o Pierwszej Pielgrzymce, zachowanych w rodzinach i środowiskach lokalnych, z których pochodzą uczestnicy Konkursu, w formie nagrań audio, video lub relacji pisemnych. Praca powinna stanowić zamkniętą całość o długości nieprzekraczającej 5 minut przy plikach audio i video lub 10 000 znaków łącznie ze spacjami dla prac pisemnych.
  5. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów.

Celami Konkursu są także: uświadomienie młodzieży przełomowego znaczenia Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, tworzenie relacji z ważnych wydarzeń historycznych, wzmacnianie relacji ze środowiskami lokalnymi, wagi i znaczenia dokumentów, pamiątek i wspomnień oraz promowanie odmiennych od tradycyjnych form edukacji historycznej.

Rejestracja zespołu odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Muzeum według wzoru i przesłanie go na adres konkurs@muzeumjp2ipw.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 roku.

Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego Muzeum przesyła na wskazany adres e-mail potwierdzenie rejestracji zespołu w Konkursie. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prowadzący może kontaktować się ze wskazanym pracownikiem Muzeum.

Dostarczenie prac konkursowych – do 6 maja 2019 roku na adres: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa 02-972 wraz z dokumentami (oświadczeniami) wskazanymi w ust. 4 Regulaminu.

Regulamin konkursu. 

Data: 
23.01.2019 - 10:00 - 28.02.2019 - 10:00