Koniec strat wywołanych bakterią pałeczki okrężnicy?


Fot. www.wilnoteka.lt
1 milion litów - na taką sumę kompensaty z funduszy europejskich liczą litewscy producenci świeżych warzyw, którzy ponieśli straty z powodu paniki wywołanej bakterią z grupy E. coli. Deklarują oni, że zmuszeni byli zniszczyć 220 ton warzyw.

Ażeby ubiegać się o kompensatę, przed zniszczeniem produktów należało zaprosić odpowiednie służby w celu przedstawienia ilości niszczonych warzyw. Zdaniem producentów bardziej logicznym rozwiązaniem byłoby przyznanie kompensaty nie tylko za zniszczone warzywa. Należy także uwzględnić przymusowe obniżenie cen, z tego bowiem powodu sytuacja producentów i handlowców stała się wręcz dramatyczna.

Wstępnie Komisja Europejska przeznaczyła sumę 150 mln euro kompensaty dla producentów i sprzedawców warzyw, dotkniętych zmniejszonym popytem w związku z epidemią wywołaną bakterią pałeczki okrężnicy. Później kwota ta została zwiększona do 210 mln euro. Jest to suma, którą będą musiały rozdzielić między sobą wszystkie kraje Unii. Europejscy producenci warzyw swoje straty szacują na sumę 417 mln euro.

Wczoraj przedstawiciele UE i Moskwy podpisali umowę o zniesieniu embarga, które na początku czerwca Rosja wprowadziła na import unijnych warzyw. Eksport warzyw
producentów europejskich do Rosji zostanie wznowiony. „Jest to kwestia dwóch lub trzech dni” - obiecała strona rosyjska.

Na podstawie: BNS, inf.wł.