Koniec Ossolineum?


Logo wydawnictwa Ossolineum, fot. onb.ac.at
Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo została rozwiązana. Wydawnictwo Ossolineum, najstarsza polska oficyna działająca nieprzerwanie od 1817 roku, została postawiona w stan likwidacji. Likwidatorem został dotychczasowy prezes Andrzej Głuchowski. W ten sposób najstarsza polska oficyna przestała istnieć. Minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Bogdan Zdrojewski przeznaczył 600 tys. zł na wykupienie praw do znaku towarowego oficyny.
Według ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski Bogdana Zdrojewskiego oficyna Ossolineum była niewłaściwie zarządzana. Minister zapewnił jednak, że resort przeznaczy 600 tys. zł na wykupienie praw do znaku towarowego Wydawnictwa Ossolineum. Dodał, że MKiDN przejmie zasoby wydawnictwa i prawa autorskie do jego zbiorów. „Chciałbym, aby ministerstwo patronowało znakom towarowym, które obejmują najważniejsze cykle wydawnicze literatury polskiej związane z Ossolineum, ale także z Wydawnictwem Muzycznym i Państwowym Instytutem Wydawniczym. Wydaje mi się, że Ossolineum będzie pierwszym zrealizowanym, skończonym dziełem w tej materii, czyli będzie takim podmiotem, w którym wszystkie elementy związane z dziedzictwem znaku Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i prawa do kolejnych wydań, wznowień będzie posiadało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” - powiedział minister. 

MKiDN przejęło Spółkę Zakład Narodowy im. Ossolińskich ponad 5 lat temu od Ministerstwa Skarbu. Według ministra jej sytuacja była dramatycznie zła. Ministerstwo musiało spłacać zadłużenie spółki, a nie miało z tego powodu żadnych korzyści wydawniczych czy też możliwości ingerencji prawnych. „Wydawnictwo nie produkowało, miało poważne kredyty, zakupiło urządzenia do wydawania kolejnych publikacji, miało wysokie koszty stałe i czasowo wyprzedane pewne prawa na pewne tytuły. Muszę powiedzieć, że gorszej sytuacji nie mogłem sobie wyobrazić - powiedział B. Zdrojewski.

Minister zapewnił, że zasoby wydawnictwa zostaną przejęte przez MKiDN. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, ministerstwo wyłoży dodatkowe środki na ratowanie spuścizny Ossolineum. Minister kultury chciałby, aby kwestie praw autorskich i dorobku wydawnictw o znaczeniu narodowym zostały rozwiązane ustawowo.

„Ta rzecz w finale powinna być rozwiązana ustawowo, ale po to, aby dojść do tego rozwiązania, trzeba uregulować wszystkie należności, zasadne należności, wobec tych podmiotów, które mają w tej chwili roszczenia i mogłyby na konto tych roszczeń zająć prawa częściowe do określonych tytułów czy serii wydawniczych. Na to nie mogę pozwolić” - powiedział B. Zdrojewski. 

Ossolineum jest najstarszą polską oficyną, działającą od 1817 r. Od założenia aż do 1945 r. siedziba wydawnictwa mieściła się we Lwowie. Obecnie znajduje się we Wrocławiu. Najbardziej znaną i cenioną serią wydawniczą Ossolineum jest ukazująca się od 1919 roku Biblioteka Narodowa.

Na podstawie: ksiazki.newsweek.pl