Koniec akcji "Wileńszczyzna - powodzianom"


Fot. http://www.polskiekresy.info/index.php?option=com_content&view=article&id=985:wilenszczyzna-powodzianom&catid=99:wiadomosci&Itemid=489
15 lipca zakończyła się akcja "Wileńszczyzna - powodzianom", w ramach której zbierano datki dla polskich powodzian. Rachunek jeszcze nie został zamknięty, dokładna suma będzie znana w tym tygodniu. Już teraz wiadomo, że udało się zebrać około 250 tys. litów.
Cała kwota zostanie przekazana polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które zajmuje się rozdziałem środków pieniężnych dla najbardziej potrzebujących. Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski przyznał, że chociaż nie jest to duża suma, jest bardzo ważna, bo to "żywe" pieniądze, które trafią prosto w ręce najbardziej potrzebujących pomocy.

Pieniądze w ramach akcji "Wileńszczyzna - powodzianom", zainicjowanej przez polskie organizacje i polskie media, były zbierane w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Ambasadzie RP w Wilnie oraz polskim Radiu "Znad Wilii". Do akcji bardzo aktywnie włączyły się polskie parafie, księża, szkoły, samorządy, organizacje, koła Związku Polaków na Litwie.

Litewskie organizacje zbierały środki poza akcją "Wileńszczyzna - powodzianom". Zajmowały się tym Caritas Litwa i litewski Czerwony Krzyż. Organizacje te zebrały jednak znacznie mniejsze kwoty. Litewski rząd wysłał do Polski swoich ratowników i pompy o dużej mocy.

Podczas tak zwanej powodzi tysiąclecia w Polsce w roku 1997 na Litwie zebrano na rzecz powodzian ponad 456 tys. litów. W czasie powodzi w roku 2001 - 350 tys. litów.

Więcej w materiale wideo:
http://www.wilnoteka.lt/pl/video/pomoc-litwy-powodzianom-w-polsce