Konferencja "Dialog pamięci kulturowych w przestrzeni ULB"


Dziedziniec Piotra Skargi na UW, fot. wilnoteka.lt
We czwartek 13 października, w godzinach od 17.00 do 19.45, w Sali Senackiej Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3) odbędzie się konferencja "Dialog pamięci kulturowych w przestrzeni ULB (Ukraina, Litwa, Białoruś)".
Wybitni przedstawiciele polskiej emigracji - Jerzy Giedroyć i Juliusz Mieroszewski - jeszcze zanim doszło do upadku komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, aby nie dopuścić do powtórzenia tragicznej historii II wojny światowej, sformułowali podstawowe zasady polskiej polityki zagranicznej. Centralne miejsce w ich koncepcji zajęło zagwarantowanie niepodległości Ukrainie, Litwie i Białorusi (stąd wzięło się pojęcie „koncepcji ULB”). I choć w ostatnim czasie wielu zagranicznych autorów twierdzi, że koncepcja ULB stanowi ważną doktrynę polityki zagranicznej współczesnej Polski, to należy zauważyć, że większość podniesionych tam kwestii jak dotąd nie została w pełni zrealizowana. Można to powiedzieć przede wszystkim o przestrzeniach publicznych ULB, ale także o egzystujących w Polsce (P) i Rosji (R) nacjonalistycznych wyobrażeniach przeszłości, które niezwykle silnie oddziałują na stosunki międzypaństwowe i współistnienie różnych narodów w regionie.

Organizatorami konferencji są: Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Litwy, Muzeum Historii Polski, Instytut Polski w Wilnie, Instytut Goethego w Wilnie.

Wstęp wolny.  
Data: 
13.10.2011 - 17:00 - 19:45