Konferencja prasowa w sprawie zarzutów FPPnW wobec prezesa ZPL


Konferencja prasowa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, fot. wilnoteka.lt
W Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal odbyła się konferencja prasowa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Prezes Fundacji Mikołaj Falkowski wraz z Zarządem przedstawił szczegóły dotyczące zarzutów stawianych prezesowi Związku Polaków na Litwie Michałowi Mackiewiczowi w związku z niewłaściwym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji przyznawanych na działalność Związku.
Podczas konferencji prasowej prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski przedstawił wyniki kontroli, którą przeprowadził Zarząd Fundacji. Jak zaznaczył, prezentacja ta ma służyć uspokojeniu pewnych niepotrzebnych emocji: „W tej chwili kluczowa jest rozmowa o faktach i rzetelnych informacjach”.

„Co zwróciło naszą uwagę – w 2016 roku dostaliśmy 50 faktur, które opiewały na kwotę mniej więcej taką, jaką przekazaliśmy w ramach dotacji na druk gazety. Całkowita dotacja przekazana na druk i edycję to 140,08 tys. zł, podzielona na dwie transze: 50,08 tys. zł na pokrycie kosztów administracyjnych i osobowych, 90 tys. zł – przekazane przelewem na konto w jednym z polskich banków, z przeznaczeniem na druk gazety. I tego wątku, kosztów druku, dotyczy dzisiejsze spotkanie” – powiedział Mikołaj Falkowski.

Faktury zostały poddane wnikliwej kontroli: Zarząd ZPL został poproszony o przesłanie oryginałów potwierdzeń przelewów. O wgląd do wystawionych przez ZPL dokumentów poproszona została również drukarnia w Białymstoku, w której wychodziła „Nasza Gazeta”. Okazało się, że wskazane kwoty różnią się. Nieprawidłowości skłoniły Zarząd Fundacji do sprawdzenia rozliczeń za poprzednie lata. Kontrola wykazała, że na przykład w 2014 r. zgodnie z wystawionymi przez ZPL fakturami nakład „Naszej Gazety” wynosił 2 tys. egzemplarzy, podczas gdy drukarnia podała liczbę 1 tys. egzemplarzy, w 2015 nakład miał wynosić 3 tys. egzemplarzy, na fakturach z drukarni była podana liczba 1 tys. egzemplarzy, w 2016 r. odpowiednio: 4 tys. i 1 tys.

Łączna wartość przyznanych na „Naszą Gazetę” w latach 2014–2016 dotacji wyniosła 340 114,00 zł, łączna wartość środków niewykorzystanych zgodnie z umową to 127 790,51 zł.

W związku z wykrytymi nieprawidłowościami Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zwróciła się do prokuratury w Warszawie. „Podzieliśmy się całą wiedzą z prokuraturą, dalsze postępowanie zależy od niej. „Nasza Gazeta” nadal jest przez Fundację wspierana” – poinformował Mikołaj Falkowski.

Wiceprezes Fundacji Rafał Dzięciołowski zwrócił uwagę na inny aspekt tej sprawy. „Proszę mi wierzyć, to nie jest łatwe, kiedy stając w obliczu tak jednoznacznych faktów, musimy podjąć decyzję, właściwie prawo nas obliguje do tego, byśmy odwołali się do prokuratury i weszli na drogę sporu sądowego. To, co nas ostatecznie przekonało, że możemy mieć czyste sumienie, zwracając się do prokuratury w tej sprawie, to charakter ujawnionych przez nas nadużyć. ZPL przez 3 lata zwracał się do nas o zwiększanie dotacji na gazetę, o wzrost jej nakładu. Jak mówi sam prezes, jest ona jedyną płaszczyzną spotkania Polaków zrzeszonych w ZPL. 10 tys. członków, nakład 1 tys. egzemplarzy. Przez 3 lata byliśmy przekonani, że udało nam się ten nakład zwiększyć. Mechanizm, który został uruchomiony, w moim przekonaniu, miał charakter działania na szkodę tytułu „Nasza Gazeta”, na szkodę Polaków na Litwie” – powiedział wiceprezes Fundacji Rafał Dzięciołowski.

Mikołaj Falkowski wyraził ubolewanie nad tym, w jaki sposób kwestia ta została przedstawiona w mediach, jak lider największej organizacji wypowiada się na temat ambasador RP na Litwie. Zapewnił też, że sprawa nie będzie miała wpływu na współpracę i finansowanie działalności organizacji polskich na Litwie. Na podstawie: inf.wł.