Konferencja naukowa „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX w.”


Fot. polskaszkolawstalbans.co.uk
Biuro Badań Historycznych IPN oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska zapraszają na konferencję naukową pt.: „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX w.”, która odbędzie się 19-21 marca 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.


Program konferencji 
19 marca 2019 r. 
10.00 otwarcie wystawy: „THE RIGHTEOUS. Priests of the Vilnius Archdiocese who saved Jews in the period of the German occupation (1941–1945)” 
10.30-13.00 I panel – Razem czy osobno? Walka o odzyskanie niepodległości Polski i Litwy.

 • dr R. Gaidis, (Wydz. Historyczny Uniw. Wileński), Krajowcy – portret środowiska
 • dr M. Misiak (UWr), Litwa w języku J. Piłsudskiego
 • dr A. Pukszto (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie), Na służbie polityki. Kultura i oświata Wilna w okresie okupacji niemieckiej (1915–1918)
 • prof. W. Suleja (UWr/IPN), Kontekst odezwy J. Piłsudskiego do narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • J. Sienkiewicz (Wilno), Dziennik Michała Romera jako źródło do dziejów stosunków polsko-litewskich w okresie międzywojennym. Refleksje wokół prac nad edycją „Dziennika”.

13.00-14.00 przerwa obiadowa
14.00-16.30 II panel – Polska i Litwa w XX-leciu międzywojennym, cz. 1

 • dr T. Błaszczak (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie/ Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mażwida), Dziennik Władysława Wielhorskiego jako źródło do dziejów Litwy w okresie międzywojennym
 • dr hab. M. Gmurczyk-Wrońska (IH PAN), Wobec imperium sowieckiego. Litwa w stosunkach polsko-sowieckich
 • dr P. Libera (IH PAN/IPN), Co politycy II RP wiedzieli o Litwie: Działalność Wileńskiego Biura Informacyjnego w okresie międzywojennym
 • prof. M. Kornat (IH PAN), Ultimatum polskie do Litwy w 1938 r. w kontekście polityki zagranicznej ministra J. Becka
 • prof. T. Wolsza (IH PAN), Polsko-litewskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym

16.30-17.00 przerwa kawowa
17.00-18.00 III panel: Polska i Litwa w okresie 1939–1989/1991

 • dr D. Rogut (IPN Łódź/Akademia Sztuki Wojennej), Wywózka z Wilna żołnierzy AK po akcji „Ostra Brama”
 • dr P. Warot (IPN Białystok), Mniejszość litewska na Podlasiu w XX w.
 • dr I. Mikłaszewicz (Uniw. Witolda Wielkiego w Kownie), Rola Jana Pawła II w procesie przemian ustrojowych na Litwie na podstawie dokumentów KGB

20 marca 2019
10.00-12.00 IV panel – Polska i Litwa: pamięć o przeszłości

 • dr hab. D. Jastrzębska-Golonka (UKW), „Do kraju tego gdzie kruszynkę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie...” (C. Norwid) – Chleb jako symbol kulturowy i patriotyczny,
 • I. Lewandowska (Wilno), Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów nieobecni na polskiej liście Sprawiedliwych wśród Narodów,
 • dr hab. P. Kardela (IPN Białystok), Pamięć o Marszałku J. Piłsudskim na gruncie amerykańskim,
 • dyskusja 

12.00-13.00 przerwa obiadowa 
13.00-14.45 dyskusja wokół książki prof. W. Sulei, Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867–1935), Wyd. IPN, Warszawa 2018.
14.45-15.00 przerwa kawowa
15.00-16.45 dyskusja wokół książki I. Lewandowskiej, „Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”, Wyd. Instytut Polski w Wilnie, Wilno 2019.
16.45-17.00 przerwa kawowa
17.00-18.30: dyskusja wokół wspomnień o 13 pułku wileńskich

21 marca 2019 
Lekcje dla dzieci i młodzieży: prof. T. Wolsza, dr hab. D. Jastrzębska-Golonka, dr M. Misiak, dr Paweł Warot

 1. „Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy” – walka o niepodległość w polskiej poezji oraz... 
 2. Polskie symbole narodowe (temat lekcji dla dzieci młodszych klasy 1–3)
Konferencja naukowa „Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX w.”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
19–21 marca 2019 r.
Data: 
19.03.2019 - 10:00 - 21.03.2019 - 10:00