Konferencja na temat powszechnego spisu ludności


Fot. Wilnoteka.lt
W tym roku powszechny spis ludności ma nieco inną formę niż wcześniej. Departament Statystyki uruchomił internetową ankietę, która ma na celu uzupełnienie informacji dotyczących narodowości, wyznawanej religii i języka ojczystego. Zbieranie danych drogą elektroniczną zostało wydłużone i potrwa do 28 lutego. Tak więc ci, którzy nie zdążyli wpisać swej narodowości do systemu, mają jeszcze na to czas. Wraz z uruchomieniem ankiety w społeczeństwie polskim rozpoczęła się kampania informacyjna, która ma zachęcić ludność do jej wypełnienia. Dzisiaj w Sejmie Republiki Litewskiej odbyła się konferencja, która miała na celu przedstawienie informacji dotyczącej spisu ludności.

Ankieta, która rozpoczęła się 15 stycznia jest szczególnie ważna dla społeczeństwa polskiego, gdyż właśnie te dane wykażą, jaką pozycję będzie miała polska społeczność na Litwie. W tym roku zbieranie danych przebiega zupełnie w innej formie, bez ankieterów. Taki spis ludności może ukazać zaniżoną liczbę Polaków, gdyż dane po raz pierwszy są pobierane automatycznie z oficjalnych rejestrów państwowych. Jak wiemy, nie każdy deklaruje swoją narodowość w dokumencie, więc ankieta pomoże udokomentować te dane.

Związek Polaków na Litwie wystąpił z inicjatywą podjęcia jeszcze innych działań, dzięki którym będzie możliwe porównanie danych zebranych przez Departament Statystyki z tymi, które otrzymają przedstawieciele Związku Polaków. Głównym celem badania jest uzyskanie informacji o narodowości, języku ojczystym, dodatkowo znanych językach, a także wyznaniu. Istnieje grupa wolontariuszy, którzy mogą pomóc wypełnić ankietę.

Inicjatywa Związku Polaków na Litwie ruszy, kiedy dobiegnie końca powszechny spis ludności organizowany przez Departament Statystyki. Nie zostało określone, jak długo potrwa.

Waldemar Tomaszewski powiedział, że zadaniem jest „zajść do każdego mieszkańca Wileńszczyzny”, a jest to oczywiście ogrom pracy.

Jak podkreśliła Edyta Tamošiūnaitė zadeklarowanie swojej narodości jest bardzo ważne i jest obowiązkiem każdego obywatela.

Pierwszy spis ludności, który odbył się w 1989 roku ukazał największą jak dotąd liczbę osób narodowości polskiej. Jak podkreślił Waldemar Tomaszewski, wtedy Polacy się zmobilizowali i wyniki rzeczywiście były bardzo dobre. Chociaż oficjalnie ogłoszone wyniki mogły być trochę skorygowane.

Na konferencji było podkreślone, że ci, którzy chcieliby otrzymać pytania w języku polskim, już mogą to zrobić. Cztery pytania w języku polskim można znaleźć tutaj. Wpisać swoje dane do ankiety, można za pomocą elektronicznej bankowości lub podając swój kod personalny i numer dokumentu osobistego. Na konferencji podkreślono też, że ankieta zajmie dosłownie kilka minut, a będzie miała wielkie znaczenie dla społeczności polskiej.

Ankietę uzupełniającą spis ludności można znaleźć na stronie https://surasymas.stat.gov.lt/.

Wstępne wyniki powszegnego spisu ludności zostaną opublikowane pod koniec br.

Według ostatniego spisu ludności, który odbywał się w 2011 roku na Litwie mieszkało 200 317 osób narodowości polskiej.


Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Tomasz Maksymowicz