Konferencja i wystawa na 90. urodziny Medarda Czobota


Medard Czobot, fot. lrs.lt
26 maja br. Medard Czobot (1928–2009) – wileński lekarz, poseł na sejm w latach 1990–1996 i sygnatariusz aktu niepodległości Litwy z 11 marca 1990 r., założyciel pierwszego na Litwie Uniwersytetu Trzeciego Wieku obchodziłby 90. urodziny. Z tej okazji w piątek, 25 maja w Sejmie Litwy zorganizowana została konferencja nt. „Medard Czobot a edukacja seniorów na Litwie”, natomiast we wtorek, 29 maja otwarta zostanie wystawa zdjęć.

Podczas konferencji przypomniane zostały postać i działalność Medarda Czobota, poruszono tematy rozwoju na Litwie gerontologii oraz roli uniwersytetów trzeciego wieku jako instytucji aktywizujących osoby starsze. 

Na wystawie, którą od 29 maja do 11 czerwca br. można będzie obejrzeć w Galerii Obrońców Wolności w budynku litewskiego sejmu zostaną pokazane zdjęcia z Archiwum Państwowego Litwy, archiwum Sejmu Litwy oraz zbiorów rodziny Medarda Czobota, ilustrujące jego działalność zawodową, polityczną i społeczną. 

Medard Czobot urodził się 26 maja 1928 r. w Miednikach. Pochodził z rodziny o tradycjach lekarskich: lekarzami byli jego dziadek i mama, nieprzypadkowo więc również on wybrał ten zawód. 

W 1949 r. ukończył szkołę farmacji w Kownie, w latach 1950–1956 studiował medycynę na Wileńskim Uniwersytecie Państwowym (obecnie Uniwersytet Wileński). Od 1956 r. do 1960 r. pracował w kolejowej służbie zdrowia w Wilnie. W 1965 r. obronił doktorat z medycyny. Dziedzinami jego zainteresowań medycznych były reumatologia i gerontologia.

W lutym 1990 r. Medard Czobot został posłem do Rady Najwyższej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w okręgu wileńskim z ramienia Związku Polaków na Litwie, zasiadał we frakcji polskiej. Pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Zdrowia. 11 marca 1990 r. jako jeden z czterech Polaków głosował w Radzie Najwyższej za restytucją niepodległego państwa litewskiego. W 1992 r. uzyskał reelekcję z ramienia chrześcijańskiej demokracji. W latach 19972000 zasiadał również w Radzie Miasta Wilna.

W 1995 r. Medard Czobot założył pierwszy na Litwie Uniwersytet Trzeciego Wieku, był jego rektorem aż do śmierci w 2009 r. Obecnie placówka ta nosi imię Medarda Czobota. Był też prezesem Stowarzyszenia Gerontologów i Geriatrów Litwy. Zmarł 30 sierpnia 2009 r. Został pochowany na Cmentarzu Antokolskim.

Na podstawie: lrs.lt, inf. wł.