Konferencja „Polacy na Litwie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”


Fot. wilnoteka.lt
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję studencko-doktorancką: „Polacy na Litwie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Konferencja odbędzie się 20 grudnia 2011 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Składowa 43).
„Polacy na Litwie są największą autochtoniczną społecznością Polaków poza granicami naszego kraju i jednocześnie najliczniejszą mniejszością narodową na Litwie. Powstała ona na skutek wielowiekowych bliskich relacji między Polską a Litwą, sięgających XIV wieku. Obecnie nadchodzą z Litwy niepokojące sygnały dotyczące przypadków dyskryminacji Polaków. Uznaliśmy, że jest to dobry moment, żeby przybliżyć szerszemu gronu problematykę zarówno obecnej sytuacji polskiej społeczności, jak i jej historii” - mówią organizatorzy.

Program konferencji będzie obejmował następujące zagadnienia:

• Geneza powstania i historia społeczności Polaków na terenie Litwy 
• Kontrowersje wokół nowelizacji ustawy oświatowej litewskiego sejmu 
• Konflikt dotyczący pisowni polskich nazwisk oraz umieszczania dwujęzycznych tablic w gminach z większością polskiej ludności 
• Działalność polskich organizacji pozarządowych i polskich mediów na Litwie 
• Działalność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie 
• Inne polityczno-społeczno-kulturowe aspekty życia Polaków na Litwie 

Podczas konferencji przewidywane są wystąpienia oraz panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości, m.in. europosła z Litwy Waldemara Tomaszewskiego 

Na zgłoszenia referatów organizatorzy czekają do 11 grudnia 2011 r.  Opłata konferencyjna dla osób spoza Uniwersytetu Łódzkiego wynosi 35 zł.  Zgłoszenia oraz pytania dotyczące konferencji należy przesyłać na adres: samorzadwsmip@googlegroups.com

Szczegółowy program zostanie podany około 13 grudnia br. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tylko części referatów, o najciekawszej wartości merytorycznej. Wybór zostanie dokonany na podstawie przesłanych abstraktów. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Gotowe artykuły wraz z opinią pracownika naukowego będzie można wysyłać do 31 stycznia 2012 r. Szczegóły zostaną podane w dniu konferencji.  
Data: 
20.12.2011 (Impreza całodniowa)

Komentarze

#1 cd. medialnych odzewów po

cd.
medialnych odzewów po konferencji w Łodzi:
http://ilodz.pl/aktualnosci/Polacy_na_Litwie_17664.html

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.