Koncert Zespołu Tańca Dawnego


21 lutego o godz. 17.30 w Domu Kultury Polskiej zespół tańca dawnego "JV Danza" zaprezentuje koncert tańców dworskich wczesnego renesansu (XV w.). Wstęp wolny.
W XV w. na dworach Europy dominujący wpływ miała kultura włoska. Tańce dworskie tej epoki mają więc pochodzenie włoskie. Z pewnością tańce włoskie tańczono również na dworach polskich i litewskich. Chętnie tańczyła je i promowała królowa Bona Sforza (1494-1557), od 1518 r. Królowa Polski i Wielka Księżna Litewska, żona króla Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta. Prezentowane przez zespół "JV Danza" tańce są odtworzone na postawie dawnych traktatów tanecznych, bądź ułożone zgodnie ze wskazówkami nauczycieli z epoki. Stroje tancerzy zostały zaprojektowane na podstawie zachowanych szkiców oraz obrazów średniowiecznych i są jak najbardziej zbliżone do oryginałów.
Data: 
01.02.2010 (Impreza całodniowa) - 22.02.2010 (Impreza całodniowa)