Koncert zespołu „Ensemble Peregrina”


Mat. prom. organizatorów
14 marca 2023 r. o godz. 18.00 w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (pl. Katedralny 4, Wilno) odbędzie się koncert zespołu „Ensemble Peregrina” pt. „Muzyka z Krakowa i Małopolski z okresu panowania króla Władysława Jagiełły”. Koncert, dedykowany 700-leciu Wilna, odbędzie się w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Marco Scacchi.


Ensemble Peregrina (Bazylea, Szwajcaria)
Agnieszka Budzińska-Bennett (głos, założycielka i kierownik artystyczny zespołu, Polska)
Lorenza Donadini (głos)
Grace Newcombe (głos, harfa gotycka)
Elizabeth Rumsey, Baptiste Romain (fidel)

Założycielka i kierownik artystyczny zespołu Agnieszka Budzińska-Bennett tak opisuje program koncertu: „W pierwszej części naszego programu opowiemy historie dwóch najważniejszych dla Polski świętych – św. Wojciecha i św. Stanisława, […]. W drugiej części programu skupimy się na […] licznych kompozycjach ze słynnego rękopisu Kras 52 […] obecnie przechowywanego w Bibliotece Narodowej w Warszawie […]. Ensemble Peregrina ma zaszczyt zaprezentować fragmenty rękopisu Kras 52, który nie tylko należy do dziedzictwa kulturowego polsko-litewskiej dynastii Jagiellonów, ale jest także ważnym świadectwem wymiany międzykulturowej w późnym średniowieczu.”

Koncert zespołu „Ensemble Peregrina” jest jednym z wydarzeń współorganizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza na Litwie w 2023 roku i wpisuje się w wieloletni projekt Kras 52.

Współorganizatorem koncertu jest również Instytut Polski w Wilnie, wieloletni partner Muzeum Narodowego - Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Marco Scacchi powstał w 2015 r., aby uhonorować wydarzenie ważne w historii kultury litewskiej.  Było nim wystawienie w XVII wieku opery „Il ratto di Helena”. Świeżo skomponowana we Włoszech opera trafiła na Litwę zanim usłyszeli ją melomanii w Paryżu czy Londynie.

Organizatorem festiwalu jest Muzeum Narodowe - Pałac Wielkich Książąt Litewskich.Koncert zespołu „Ensemble Peregrina”
Muzeum Narodowe Pałacu Wielkich Książąt Litewskich
14 marca 2023 r., godz. 18.00
Koncert biletowany, sprzedaż biletów

Data: 
14.03.2023 - 18:00