Kolejny rekord koronawirusa na Litwie: 281 nowych przypadków. Zmarły 2 osoby


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia (stan na 16 października), minionej doby na Litwie zarejestrowano rekordową liczbę nowych przypadków koronawirusa – 281. Najwięcej przypadków COVID-19 wykryto w okręgu kowieńskim (83). Zmarły dwie osoby.


Spośród 281 nowo stwierdzonych przypadków najwięcej – 83 – zarejestrowano w okręgu kowieńskim, 69 – w okręgu wileńskim, 38 – w okręgu kłajpedzkim, 34 – w okręgu szawelskim, 26 – w okręgu telszańskim, 14 – w okręgu mariampolskim, 9 – w okręgu poniewieskim, 7 – w okręgu tauroskim i 1 – w okręgu uciańskim.   

Po kontakcie z osobami, u których stwierdzono koronawirus, zaraziło się 217 osób, okoliczności zakażenia się 54 osób nie udało się ustalić. Minionej doby zarejestrowano również 10 tzw. wwiezionych przypadków koronawirsa: trzy – z Francji, dwa – z Grecji, po jednym – z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii i Szwecji.

177 nowych przypadków dotyczy ognisk koronawirusa.

W okręgu wileńskim zarejestrowano przypadki zakażenia się w ogniskach w placówkach oświatowych: 7 – w Progimnazjum im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie, 5 – z Gimnazjum „Žeimenos” w Podbrodziu w rejonie święciańskim, 2 – w Żłobku-Przedszkolu „Žemyna” w Wilnie. Ocenia się, że 2 nowe przypadki koronawirusa są powiązane ze Żłobkiem-Przedszkolem „Gabijėlė” w Wilnie, 2 – z Liceum Šiaurės w Wilnie, 1 – z Progimnazjum im. Petrasa Vileišisa.

Minionej doby zarejestrowano również nowe przypadki zakażenia w ogniskach koronawirusa w placówkach medycznych i domach opieki społecznej.

Aż 35 przypadków wykryto w domu opieki społecznej w miejscowości Blinstrubiškės w rejonie rosieńskim (Raseiniai). Wszystkie osoby zakażone to mieszkańcy tego domu. Ogółem z ogniskiem tym wiąże się 145 przypadków koronawirusa: zakażenie wykryto u 44 pracowników, 92 mieszkańców i stwierdzono 9 tzw. przypadków wtórnych, tzn. u osób z bliskiego otoczenia pracowników tej placówki.

Przypadki zakażenia wykryto również w domach opieki społecznych w rejonach mariampolskim i kelmeskim.

Minionej doby zarejestrowano 7 przypadków zakażenia związanych z ogniskami koronawirusa na poszczególnych oddziałach Klinik w Kownie.

W Wilnie 4 nowo zarejestrowane przypadki dotyczą ogniska w Republikańskim Szpitalu Uniwersyteckim w Wilnie. Z ogniskiem tym wiąże się 6 przypadków.

Obecnie w szpitalach na Litwie leczonych jest 199 osób chorych na COVID-19, w tym – 19 na oddziałach intensywnej terapii. 80 pacjentów przebywa pod maskami tlenowymi, 9 – podłączonych jest do aparatów sztucznej wentylacji płuc.

Obecnie na COVID-19 na Litwie chorują 3 862 osoby, wyzdrowiało – 3 035. W izolacji przebywa 34 269 osób.

Od 1 czerwca na Litwie zarejestrowano 343 tzw. wwiezione przypadki koronawirusa.

Na COVID-19 zmarło 112 osób.

Minionej doby w laboratoriach kraju zbadano 8 628 próbek na obecność koronawirusa, ogółem do tej pory – 877 398.

Na podstawie: sam.lrv.lt, bns.lt, lrt.lt