Kolejny pomysł na pisownię nazwisk


Ministerstwo Sprawiedliwości Litwy proponuje, by decyzja o pisowni nazwisk czcionką łacińską zapadła po decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w grudniu bieżącego roku.
Do tego czasu ministerstwo proponuje litewskiemu sejmowi, by zaniechał kolejnego rozpatrywania ustawy, która zezwalałaby na nielitewską pisownię nazwiska na drugiej stronie dowodu tożsamości. Taki projekt został zaakceptowany przez parlament litewski w marcu bieżącego roku, po tym jak rząd litewski odrzucił projekt pisowni nazwisk czcionką łacińską.

„Nie mamy precyzyjnej jasności, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie uznałby takiego wariantu jako bezprawnego" – powiedział BNS minister sprawiedliwości Remigijus Šimašius.

Šimašius podkreślił także, że rząd w ciągu pół roku powinien podjąć decyzję, czy ponownie proponować sejmowi odrzucowny projekt, który zezwołiłby w dokumentach na pisownię nazwisk oryginalną czcionką łacińską. "Rząd jesienią będzie musiał ocenić, jaka jest sytuacja i ponownie podjąć decyzję" – powiedział Šimašius.

Do Europesjkiego Trybunału Sprawiedliwości dotarła skarga obywateli Litwy Łukasza Wardyna i jego żony Małgorzaty Runiewicz-Wardyn. Łukasz Wardyn pyta Trybunał, czy litewskie przepisy nie dyskryminują Polaków. Małgorzata Runiewicz-Wardyn, Polka pochodząca z Wilna, obywatelka Litwy, dla litewskich urzędów jest „Malgožatą Runevič-Vardyn”. Taki zapis widnieje w jej paszporcie i dokumentach potwierdzających zawarcie małżeństwa. To oznacza aż sześć błędów ortograficznych w papierach i wiele kłopotów.

Istnieje szansa na rozpatrzenie skargi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, bo w przeszłości zapadło już kilka orzeczeń korzystnych dla obywateli Hiszpanii, Niemiec i Grecji, skarżących się na niewłaściwą pisownię nazwisk ich dzieci w kilku krajach Unii.

Jesienią ubiegłego roku Sąd Konstytucyjny orzekł, że obywatele Litwy narodowości nielitewskiej, w tym Polacy, w paszportach mogą mieć zapisane nazwiska w formie oryginalnej, ale nie na pierwszej stronie dokumentu, tylko na dalszych stronach, jako zapis pomocniczy. Ta propozycja - pisania nazwiska w oryginale nie na pierwszej, lecz na dalszych stronach dokumentu tożsamości - Polaków na Litwie nie zadowala.

Wprowadzenie pisowni nazwisk polskich na Litwie i litewskich w Polsce z użyciem wszystkich znaków diakrytycznych przewiduje traktat polsko-litewski z 1994 roku.


Na podstawie: BNS, Wilnoteka.lt