Kolejne wykłady o prawach człowieka


Uczestnicy wykładów o prawach człowieka, fot. B. Naniewicz
Związek Prawników Polaków na Litwie we współpracy z Europejską Fundacją Praw Człowieka zapraszają na kolejne wykłady z zakresu praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych. Tym razem wykłady wygłosi dr Agnieszka Szklanna.
Agnieszka Szklanna jest doktorem nauk prawnych, adwokatem. W latach 2003-2004 pracowała w Radzie Europy jako prawnik w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w latach 2004-2009 w Wydziale ds. Wykonywania Orzeczeń ETPC. Obecnie jest sekretarzem Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka (w tym podkomisji ds. mniejszości) w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE.

Wykłady odbędą się w:
- czwartek, 9 grudnia, w godzinach od 17.30 do 19.00,
- piątek, 10 grudnia, od 13.30 do 15.00,
- sobotę, 11 grudnia, od 11.00 do 12.30.

Wszystkie wykłady odbędą się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w sali 302.
Zaproszeni są wszyscy chętni. Wstęp bezpłatny.
Data: 
09.12.2010 - 17:30 - 11.12.2010 - 12:30