Kolejne spotkanie w sprawie podręczników dla szkół polskich


Fot. wilnoteka.lt
7 marca br. w Centrum Rozwoju Edukacji (Ugdymo plėtotės centras) przy MOiN Litwy, na zaproszenie p.o. dyrektora Centrum R. Totoraitisa odbyła się narada w kwestii omówienia możliwości przygotowania podręczników do nauki języka ojczystego polskiego dla szkół, w których nauczanie jest prowadzone w języku mniejszości narodowych.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele: Wydziału Konsularnego Ambasady RP, Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy, Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, Centrum Języka i Kultury Polskiej, Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Stowarzyszenia Polonistów, kółka metodycznego nauczycieli klas początkowych miasta Wilna omówili przebieg przygotowań do zaopatrzenia szkół polskich w podręczniki do nauki języka polskiego.

Uzgodniono kolejne etapy działań, które zapoczątkuje sprowadzenie z Polski kilku egzemplarzy wybranych podręczników do języka polskiego dla szkoły początkowej, podstawowej oraz gimnazjum oraz przekazanie ich do oceny dla powołanych przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy, we współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji, ekspertów – nauczycieli praktyków ze szkół oraz wykładowców katedry polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Po dokładnym przeanalizowaniu dostarczonych edycji podręcznikowych i zbadaniu możliwości ich zaadaptowania na potrzeby szkół polskich na Litwie określi się, jaki suplement do takiego podręcznika należałoby przygotować.

Zebrani podkreślili wolę szybkich rozwiązań kwestii zaopatrzenia w nowoczesne podręczniki do nauki języka ojczystego dla uczniów ze szkół polskich na Litwie.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji