Kolejne ograniczenia w związku z pandemią


Fot. pixabay
Rząd w środę, 2 grudnia, wprowadził kolejne ograniczenia związane z pandemią. Wprowadzono zakaz gromadzenia się więcej niż dwóch osób naraz, z wyjątkiem członków rodziny, oraz handlu tymczasowego. Proponuje się rezygnację z promocji i rabatów. Termin ferii zimowych w szkołach nie ulegnie zmianie, rozpoczną się one 23 grudnia i zakończą 5 stycznia.
Ponieważ sytuacja jest nadal trudna, chociaż mamy stabilny wskaźnik zakażeń, który nie rośnie już z dnia na dzień, to jednak te liczby są bardzo wysokie, stanowi to również ogromne obciążenie dla sektora zdrowia, dlatego proponujemy zmienić decyzję rządu dotyczącą kwarantanny” – powiedział minister zdrowia Aurelijus Veryga, który przedstawił te propozycje.

Wprowadzono zakaz gromadzenia się więcej niż dwóch osób naraz oraz handlu w tymczasowych miejscach usług założonych w sklepach, supermarketach.

Zatwierdzono zalecenie, aby nie przeprowadzać wyprzedaży, rabatów, degustacji i innych działań w sklepach, supermarketach, na targowiskach i w innych miejscach publicznych i punktach usługowych.

Resort oświaty Litwy rozważał kwestię przyspieszenia zimowych ferii w szkołach, ale nie rozpoczną się one wcześniej – poinformowało w środę Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

„Uczniowie rozpoczną ferie 23 grudnia i zakończą 5 stycznia” – podał resort.

Ustępujący minister Algirdas Monkevičius stwierdził, że decyzja o niewprowadzaniu powszechnej edukacji zdalnej została podjęta po konsultacjach z dyrektorami szkół, dyrektorami stowarzyszeń łączących przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja.

Na podstawie: lrv.lt, BNS, wilno.tvp.pl