Kobiety na Litwie zarabiają o 13 proc. mniej niż mężczyźni


Fot. pixabay.com
Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn na Litwie w ubiegłym roku wyniosła 13 procent, informuje Departament Statystyki. W porównaniu do roku 2017 skurczyła się o 1,2 proc.
W 2018 roku różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w gospodarce kraju, za wyjątkiem sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołóstwa, wyniosła 13 proc. i w porównaniu do roku 2017 zmniejszyła się o 1,2 proc.

Największe różnice odnotowano w przedsiębiorstwach sektora finansowego i działalności ubezpieczeniowej – 37,3 proc., informacji i łączności – 27,8 proc., w sektorach opieki zdrowotnej i pracy socjalnej – o 26,9 proc.

W przedsiębiorstwach transportowych i budowlanych średnie wynagrodzenie godzinowe brutto kobiet było wyższe niż mężczyzn, dlatego różnica była ujemna i wyniosła odpowiednio –10,1 i –3,2 proc.

Wpływ na różnice w zarobkach miały przede wszystkim czynniki społeczne i ekonomiczne – zatrudnienie kobiet i mężczyzn według rodzajów działalności gospodarczej, wykonywany zawód, wykształcenie, wiek, staż pracy i in. 

W ubiegłym roku różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn kurczyły się we wszystkich sektorach, za wyjątkiem rolnictwa, gospodarki leśnej i gospodarki rybnej oraz zarządzania publicznego i obrony.

Największe różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn odnotowano w grupie pracowników w wieku od 35 do 44 lat (19,1 proc.), najmniejsze – w grupie pracowników w wieku od 55 do 64 lat (10,8 proc.).  

Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2017 roku wyniosła 16 proc. i w porównaniu do roku 2016 zmniejszyła się o 0,3 proc.  

Najmniejszą różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2017 roku odnotowano w Rumunii (3,5 proc.) oraz we Włoszech i Luksemburgu (5 proc.), największą – w Estonii (25,6 proc.) i Czechach (21,1 proc.).

 Na podstawie: vz.lt, ec.europa.eu