Klub Nauczycieli Seniorów obchodzi dziesięciolecie


Zofia Kuncewicz, fot. Wilnoteka
Klub Nauczycieli Seniorów Szkół Polskich obchodzi jubileusz dziesięciolecia. Z tej okazji w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się uroczystość, na którą przyszli nie tylko członkowie Klubu, ale również osoby zaprzyjaźnione i goście.

 
 

 

Klub Nauczycieli Seniorów Szkół Polskich zrzesza dziś blisko 50 osób. Są to pedagodzy, w większości z 40-50-letnim stażem pracy. To ludzie, którzy chcą się spotykać, spędzać wspólnie czas. To są ludzie, których łączy zawód, wielkie doświadczenie życiowe i wielkie poświecenie się pracy pedagogicznej.

Zofia Kuncewicz, prezes Klubu przewodniczy organizacji od początku jej działalności.

Byli pedagodzy zrzeszeni z Klubie – to ludzie aktywni, chętni do poznawania czegoś nowego. Dlatego jednym z kierunków działalności jest organizacja wycieczek. Klubowicze zwiedzili już Wileńszczyznę i okolice, wiele historycznych miejsc na Litwie i w Polsce.

Spotkania członków Klubu Nauczycieli Seniorów Szkół Polskich odbywają się raz w miesiącu.

 

W ciągu dziesięciolecia swojej działalności Klub nawiązał kontakty z podobnymi organizacjami na Litwie i w Polsce. Jest to możliwość do zawierania nowych znajomości, poznawania rzeczy nowych, ciekawych. 

Działalność Klubu Nauczycieli Seniorów Szkół Polskich jest dowodem na to, że po przejściu na emeryturę można żyć aktywnie, mieć możliwość, by pogłębiać wiedzę i obcować z kulturą, jak również okazję do wspólnych spotkań.