Kłopot z rzeźbami na Zielonym Moście


Rzeźby na Zielonym Moście, fot. wilnoteka.lt
Stołeczny samorząd ma problem z rzeźbami na Zielonym Moście. Nie odbył się kolejny przetarg na renowację mocno już zniszczonych rzeźb z 1952 r.
Od lata 2013 r. Samorząd Miasta Wilna szuka firmy, która podjęłaby się remontu czterech rzeźb na Zielonym Moście. Termin ogłoszonego w sierpniu 2013 r. przetargu pięć razy był przedłużany. Jedyna złożona oferta została odrzucona jako nieodpowiadająca wymaganiom. W grudniu 2013 r. ogłoszono nowy przetarg. Termin składania ofert również był kilkakrotnie przedłużany. Przetarg nie odbył się, gdyż nie było ofert.

W stołecznym samorządzie na razie nie zapadła decyzja o ogłoszeniu kolejnego przetargu. "Gdyby pojawiła się potrzeba zlikwidowania stanu awaryjnego rzeźb, niezbędne prace wykonają pracownicy samorządu" - powiedział szef Departamentu Gospodarki Miejskiej i Transportu w Samorządzie Miasta Wilna Virginijus Pauža.

Cztery rzeźby: "Rolnictwo", "Przemysł i budowa", "Na straży pokoju" i "Młodzież akademicka" zostały wzniesione na Zielonym Moście w 1952 r. Oficjalnie są objęte ochroną jako zabytki dziedzictwa kultury. Wielu wilnian chciałoby jednak usunięcia rzeźb, kojarzących się z okupacją sowiecką.

Pierwszy most w miejscu obecnego Zielonego, łączący brzegi Wilii, został wybudowany w 1536 r. na rozkaz króla Zygmunta I Starego. Na moście pobierano tzw. mostowe za przejście na drugą stronę rzeki. Przywilej niewnoszenia opłaty miała szlachta, duchowieństwo oraz Żydzi idący w kondukcie pogrzebowym na położony na Śnipiszkach kirkut. Zyski z "mostowego" przeznaczano na renowację i konserwację mostu. Częściowo most zarabiał też na utrzymanie szpitala przy kościele Trójcy Świętej. W 1776 r. most przebudowano i po raz pierwszy pomalowano na zielono. Odtąd nosi nazwę "Zielony". Nocą 7 lipca 1944 r. Zielony Most został przez Niemców wysadzony w powietrze. Obecny został zbudowany w 1950 r. według projektu konstruktorów leningradzkich.  

Na podstawie: lrt.lt, diena.lt

Komentarze

#1 Rzeźby godne Lietuvy, nie to

Rzeźby godne Lietuvy, nie to co dawna architektura. Odnawiać, odnawiać koniecznie!
A ten Zygmunt I to kto? Polski okupant z pewnością. Precz z nim!

#2 Putin chętnie

Putin chętnie "odnowi-przywróci dawny wygląd" , nie tylko rzeżbom ale i całej LT.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.