Klęska żywiołowa w rejonie wileńskim. Lasy zaatakowały szkodniki


Fot. BNS
W samorządach Rejonu Wileńskiego i Kozłowej Rudy ogłoszono klęskę żywiołową z powodu zaatakowanych przez kornika drukarza lasów świerkowych. W lasach są wdrażane działania profilaktyczne. Od początku roku w lasach państwowych w tych samorządach wycięto 31,1 tys., a w prywatnych – 6,2 tys. m³ świerków uszkodzonych przez szkodnika.
Ministerstwo środowiska podkreśla, że wstęp do lasów dotkniętych klęską żywiołową nie jest ograniczany z wyjątkiem miejsc, gdzie prowadzone są sanitarne wycinki. Odwiedzających lasy zachęca się do zwracania uwagi na umieszczone tablice informacyjne i ostrzegawcze.

Według resortu w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, liczba korników drukarzy w lasach jest bardzo wysoka, co oznacza, że będzie konieczne kontynuowanie intensywnych sanitarnych wycinek i usuwania z lasów świerków uszkodzonych przez szkodnika.

Po ogłoszeniu klęski żywiołowej zarządcy lasów, właściciele i użytkownicy muszą w ciągu 10 dni przeprowadzić inspekcję swoich lasów na terenie wspomnianych samorządów.

W okresie trwania klęski żywiołowej należy też sprawdzać drzewostany nie rzadziej niż co dwa tygodnie w okresie wegetacji drzew, a w innym czasie nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zauważone świerki z rozwijającymi się kornikami drukarzami muszą być niezwłocznie oznaczone i wycięte.

Ministerstwo zaznacza, że w lasach państwowych objętość sanitarnych wycinek jest włączana do normy wycinek, odpowiednio zmniejszając planowaną objętość wycinek niesanitarnych.

Na podstawie: BNS, wilno.tvp.pl