Kleryk Edward Rynkiewicz przyjął święcenia diakonatu


Na zdjęciu: Edward Rynkiewicz, fot. facebook.com/vilniausarkivyskupija
Archidiecezja wileńska ma nowego diakona – Polaka. W sobotę, 24 września, w Seminarium Duchownym św. Józefa w Wilnie podczas uroczystej mszy św. święcenia diakonatu z rąk metropolity wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa przyjął kleryk Edward Rynkiewicz.W przededniu święceń w obecności biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej Dariusa Trijonisa przyszły naonczas diakon Edward Rynkiewicz złożył wyznanie wiary, deklarację o celibacie i przysięgę wierności przy obejmowaniu urzędu w Kościele. W swojej mowie dziękczynnej stwierdził, że okres siedmiu lat formacji w seminarium minął niczym siedem dni tygodnia.

W homilii podczas liturgii święceń, w której wzięli udział bliscy diakona Edwarda, wspólnota seminarium oraz licznie zgromadzeni księża, metropolita wileński abp Gintaras Grušas podkreślił, że Pan Bóg zakłada powołanie człowieka i czeka aż on na nie odpowie. Jak podkreślił duszpasterz, dzisiaj Pan Bóg otrzymał odpowiedź – spełnia się ona w życiu diakona Edwarda. Na zakończenie homilii życzył przyjmującemu święcenia prowadzenia Ducha Świętego, mówiąc, że służenie z radością wymaga pokory.  


Fot. facebook.com/vilniausarkivyskupija

Diakon E. Rynkiewicz jest absolwentem polskiego Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, a jego rodzinną parafią jest stołeczna parafia św. Rafała Archanioła.


Fot. facebook.com/vilniausarkivyskupija

Przypomnijmy, 7 maja br. w bazylice archikatedralnej pw. św. biskupa Stanisława i św. Władysława w Wilnie święcenia kapłańskie z rąk metropolity wileńskiego abp. G. Grušasa przyjęło trzech młodych Polaków: Aleksander Romanowski, Edgar Jan Szostak i Robert Wojczan.

Na podstawie: facebook.com/vilniausarkivyskupija, inf. wł.