„Klasa mistrzowska” Teatru Chorea na Festiwalu Teatralnym TheAtrium w Kłajpedzie


Fot. organizatorów
21 czerwca 2018 r. o godz. 18.30 w Teatrze Dramatycznym w Kłajpedzie w ramach Festiwalu Teatralnego TheAtrium odbędzie się prezentacja warsztatów aktorskich Teatru Chorea z Łodzi.Warsztaty Teatru Chorea to intensywny trening aktorski i szansa doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei – trójjedni, czyli połączenia ruchu, dźwięku i słowa w jednym działaniu. W trakcie warsztatów uczestnicy koncentrują się na pracy w grupie, pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania w grze aktorskiej wszystkich tych form ekspresji jednocześnie. Starają się uruchomić „organiczność” aktora, w sposób zbliżony do tego, jak definiował ją Grotowski. W metodzie Chorei zawsze obecne są dwa główne wyznaczniki jakości: intensywność i ryzyko – zarówno fizyczne, jak i wynikające z konieczności przełamania własnych ograniczeń. Nie chodzi o pokazywanie i uczenie technik, ale o uruchomienie potencjału każdego z uczestników. W trakcie warsztatów dąży się do stworzenia nowego, twórczego spotkania i kreatywnego, artystycznego wydarzenia.
 
Prowadzenie: Tomasz Rodowicz, Tomasz Krzyżanowski

Organizator: Teatr Dramatyczny w Kłajpedzie, Festiwal Teatralny TheAtrium; Partner i sponsor: Instytut Adama Mickiewicza.

„Klasa mistrzowska” Teatru Chorea na Festiwalu Teatralnym TheAtrium w Kłajpedzie 
Teatr Dramatyczny w Kłajpedzie
21 czerwca 2018 r., godz. 18.30
Bilety do nabycia w kasach Tiketa
Data: 
21.06.2018 - 18:30