KGB i oświatowe władze Grodna zabroniły organizowania spotkań opłatkowych w szkołach


Paweł Kmiecik, fot. znadniemna.pl
Głos znad Niemna
"W tym roku w szkołach państwowych Grodna, w których odbywa się nauczanie języka polskiego, nie będzie katolickich spotkań opłatkowych" - informuje nadająca z Białegostoku białoruska rozgłośnia Radio Racyja.
 Zakaz organizowania spotkań opłatkowych w instytucjach oświatowych Grodna wydał Wydział Edukacji Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego. Jak informuje Radio Racyja skandaliczna decyzja, zabraniająca spotkań opłatkowych, będących integralnym elementem polskiej tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia i mogących pomóc młodym grodnianom polskiego pochodzenia przyswoić elementy ojczystej tradycji i kultury w praktyce, została podjęta na życzenie Obwodowej Komendy KGB w Grodnie. Kierownikom grodzieńskich spadkobierców NKWD nie spodobało się to, że na szkolne spotkania opłatkowe w ubiegłych latach przychodzili z życzeniami przedstawiciele polskiej dyplomacji z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie oraz działacze organizacji polskiej mniejszości narodowej. KGB dostrzegł w takich wizytach oznaki dywersji ideologicznej, więc w tym roku postanowił jej zapobiec, zabraniając jednej z najbardziej pokojowych, wypełnioną wyłącznie pozytywną treścią tradycji bożonarodzeniowej.

W rozmowie z Radiem Racyja skandaliczną decyzję władz skomentował działacz polskiej mniejszości Paweł Kmiecik, prezes Oddziału Związku Polaków na Białorusi ZPB w Grodnie - największego oddziału ZPB w kraju. "To jest nonsens. Dokonuje się podziału dzieci. Nie mogę nawet wyobrazić sobie, czym kierowali się ci, którzy podjęli tę decyzję. Wygląda na to, że dla nich istnieje wiara słuszna i nie słuszna" - mówił działacz polskiej mniejszości.

Rzecz w tym, iż elementy tradycji obchodów świąt prawosławnych na przykład w białoruskich szkołach państwowych, również grodzieńskich, są akceptowane przez władze, które chętnie takie imprezy wspierają, angażując do udziału w nich uczniów.

Incydent z zakazem spotkań opłatkowych jest jednym ze składników szerszej, inicjowanej przez KGB, kampanii eliminowania języka polskiego i polskiej tradycji ze szkół Grodna. Od rozpoczęcia roku szkolnego za sprawą władz oświatowych z inspiracji, jak można się domyślać, ze strony KGB - znacznie zmniejszyła się w szkołach Grodna i Grodzieńszczyzny liczba uczniów pobierających naukę języka ojczystego. Niektórzy nauczyciele języka polskiego byli wzywani na "rozmowy profilaktyczne" do KGB. Skutkiem tych rozmów miało być zniechęcenie pedagogów do wykonywania zawodu - czyli nauczania języka polskiego. 

Znadniemna.pl na podstawie Racyja.com